svéd-német fordítás erre a szóra: Idag har

SV

"Idag har" német fordítás

Példamondatok a(z) "Idag har".

Hasonló fordítások a(z) "Idag har" szóra németül

idag
här főnév
German
här
German
hår főnév
German

Példamondatok a(z) "Idag har" szó használatára németül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishIdag har vi visserligen ett bra skäl att fira fyrtioårsjubileet av Romfördragen.
Wir haben heute zwar guten Grund, vierzig Jahre Römische Verträge zu feiern.
SwedishJag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
Ich halte die Entscheidung, die hier getroffen wird, für komplett unverantwortlich.
SwedishHerr ordförande, jag har idag hört flera talare säga att vi är frustrerade.
Herr Präsident, ich habe heute mehrere Redner sagen gehört, wir seien frustriert.
SwedishIdag har kommissionen och rådet chansen att visa att denna väntan skall få ett slut.
Jetzt haben Kommission und Rat die Chance zu zeigen, dass das Warten ein Ende hat.
SwedishIdag har ett stort antal texter lagts fram för oss och åter andra är på väg.
Heute liegt uns eine Vielzahl von Texten vor, und weitere sollen folgen.
SwedishDen resolution som vi idag röstar om har inte varit föremål för ingående beredning.
Der heute zur Abstimmung stehende Entschließungsantrag wurde nicht gründlich vorbereitet.
SwedishDärför har vi idag lagt ner våra röster vid omröstningen om betänkandet av Ferber.
Deshalb haben wir uns heute bei der Abstimmung über den Bericht Ferber der Stimme enthalten.
SwedishKan ni bara räcka upp handen ni i det här rummet som har barn idag?
Kann ich bitte eine erhobene Hand sehen von jedem hier im Raum, der ein Kind hat?
SwedishJag vill också gratulera till ditt nya uppdrag, som du har inlett idag.
Auch ich möchte Ihnen zu Ihrem neuen Amt gratulieren, das Sie heute angetreten haben.
SwedishVi har idag röstat emot den gemensamma resolutionen om skogsbränder.
. Wir haben heute gegen die Gemeinsame Entschließung über Waldbrände gestimmt.
SwedishVi svenska och danska socialdemokrater har idag röstat för EU: s budget för 2001.
Wir schwedischen und dänischen Sozialdemokraten haben heute für den EU-Haushalt 2001 gestimmt.
Swedish. – Den moderata delegationen har idag röstat för detta betänkande.
Die Delegation der Moderaten Sammlungspartei hat heute für diesen Bericht gestimmt.
SwedishJag tänker inte så mycket på er som på andra debattinlägg vi har hört idag.
Dabei denke ich nicht so sehr an Sie, sondern an andere Redner, die wir heute gehört haben.
SwedishJa, idag har Kina ett stort övertag i infrastruktur över Indien.
Ja, heute hat China in Sachen Infrastruktur einen Riesenvorteil gegenüber Indien.
SwedishIdag har de förstnämnda en inkomst som är 60 gånger större än de sistnämndas.
Heute haben die Reichen ein 60mal höheres Einkommen als die Armen.
SwedishJag har idag två särskilda önskemål till rådet och kommissionen.
Ich möchte heute zwei konkrete Fragen an den Rat und die Kommission richten.
Swedish. – Vi har idag röstat för betänkandet om Europeiska året för interkulturell dialog.
Wir haben heute für den Bericht über das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs gestimmt.
SwedishFram till idag har flygtrafiken hanterats av, och hanteras fortfarande av, nationella system.
Bis heute wird der Luftverkehr von nationalen Regelungssystemen geleitet.
SwedishRådet har tills idag inte kunnat samla en tillräckligt stor majoritet för att kunna godkänna det.
Der Rat hat bis heute keine ausreichende Mehrheit für eine Annahme zustandegebracht.
SwedishIdag har indiska kvinnor markant högre förväntad livslängd än indiska män.
Heute sind die indischen Frauen den indischen Männern in dieser Hinsicht beträchtlich überlegen.

Más szótárak

Swedish
  • Idag har

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.