svéd-német fordítás erre a szóra: I vilket

SV

"I vilket" német fordítás

Példamondatok a(z) "I vilket".

Hasonló fordítások a(z) "I vilket" szóra németül

i prepozíció
vilket névmás

Példamondatok a(z) "I vilket" szó használatára németül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishI vilket fall som helst är det av största betydelse vem som får utforma stadgan.
In jedem Fall ist es von hervorstechender Bedeutung, wer die Charta formen darf.
SwedishDen öppna och genomblickbara karaktären måste garanteras i vilket fall som helst.
Der offene und transparente Charakter muss unter allen Umständen gewahrt werden.
SwedishEmellertid behöver vi i vilket fall som helst att nätet underhålls av användarna.
Aber auf alle Fälle brauchen wir, dass das Netz von den Nutzern unterhalten wird.
SwedishEuropeiska patentbyrån har utfärdat ett pressmeddelande i vilket detta erkänns.
Das Europäische Patentamt hat zu diesem Thema eine Presseerklärung herausgegeben.
SwedishDen är ett av de grönaste sätten i världen på vilket man kan producera kraft.
Sie ist weltweit eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten der Stromerzeugung.
SwedishHär anger du vilket tecken i det markerade området som ska fungera som avgränsare.
Hier geben Sie das Zeichen ein, das im markierten Bereich als Trenner fungiert.
SwedishJag hoppas att Europeiska unionen ger sig i kast med frågan, vilket är önskvärt.
Es ist zu wünschen, daß sich die Europäische Union mit dieser Angelegenheit befaßt.
SwedishVi tror i vilket fall som helst att möjligheterna att förbättra förslaget är små.
Wir glauben ebenfalls, daß es nur noch wenige Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
SwedishI vilket fall som helst är vi inte helt utan skuld när sådana olyckor inträffar.
Faktum ist jedenfalls, dass wir an diesen Katastrophen nicht unschuldig sind.
Swedishsökvektor är det enradiga eller enspaltiga område i vilket sökningen ska utföras.
Suchvektor ist der einzeilige oder einspaltige Bereich, in dem gesucht werden soll.
SwedishI vilket fall som helst ligger slutbeslutet i denna fråga på medlemsstaterna.
Auf jeden Fall obliegt die endgültige Entscheidung darüber den Mitgliedstaaten.
SwedishI vilket fall som helst stöder vi det betänkande som parlamentet lägger fram.
In jedem Falle geben wir dem vom Parlament vorgelegten Bericht unsere Zustimmung.
SwedishI vilket fall, denna handlar om vetenskapens ondska, så jag tycker den är perfekt.
Es geht um die negativen Seiten der Forschung. Also passt es bestens hierher.
SwedishLandet har också en observatörsstatus i Europarådet, vilket också är värt att notera.
Es sei auch daran erinnert, daß es dem Europarat als Beobachter beigetreten ist.
SwedishDetta kommer att göras genom ett kommittéförfarande, vilket fastslås i förordningen.
Dies erfolgt durch ein Komitologieverfahren, wie in der Verordnung vorgesehen.
SwedishDen senaste vågen av våld och terror måste i vilket fall som helst fördömas.
Die jüngste Welle der Gewalt und des Terrors muss auf jeden Fall verurteilt werden.
SwedishFör att lösa de äldres och pensionärernas problem i Europa, men på vilket sätt?
Dafür, dass die Probleme der älteren Menschen und der Rentner in Europa gelöst werden.
SwedishVan Meegeren åtalades för förräderi, vilket i sig självt var belagt med dödsstraff.
Van Meegeren wurde des Hochverrats angeklagt, was mit der Todesstrafe geahndet wird.
SwedishPunkten kommer i vilket fall som helst att granskas före omröstningen på torsdag.
Dieser Punkt wird auf jeden Fall bis zur Abstimmung am Donnerstag geklärt.
SwedishI vilket fall som helst drar jag slutsatsen att det är i den riktningen vi måste gå.
Für mich steht auf jeden Fall fest, daß wir in dieser Richtung weitermachen werden.

Más szótárak

Swedish
  • I vilket

Még több a angol-magyar szótárban.