svéd-angol fordítás erre a szóra: yttra sig om

SV

"yttra sig om" angol fordítás

SV yttra sig om
volume_up
{ige}

1. "påpeka"

volume_up
to observe {i.} (point out)
yttra sig om (és: anmärka, anmärka på, säga, kommentera)
volume_up
to remark on {i.} (point out)
yttra sig om
volume_up
to remark upon {i.} (point out)

Hasonló fordítások a(z) "yttra sig om" szóra angolul

yttra ige
sig névmás
om kötőszó
om prepozíció
öm melléknév

Példamondatok a(z) "yttra sig om" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishRådet skulle kunna yttra sig om denna fråga om det hade gällt dess egen personal.
The Council could give its view if this incident had concerned its own staff.
SwedishEuropeiska rådet kommer inom kort att yttra sig om kommissionens förslag.
The European Council will shortly issue an opinion on the Commission's proposal.
SwedishMen som medborgare har han rätt att yttra sig om sin vision om Europas framtid.
As a citizen, however, he is entitled to make known his vision of the future of Europe.
SwedishMen parlamentet kan naturligtvis inte yttra sig om det inte finns något förslag.
But Parliament clearly cannot give its opinion if there is no proposal.
SwedishLåt mig åter igen be alla dem som jag inte kunde ge en möjlighet att yttra sig om ursäkt.
Again, I apologise to all those to whom I could not give the opportunity to speak.
SwedishKommissionen kommer att yttra sig om denna ansökan i slutet av april.
The Commission will express its opinion on this application by the end of April.
SwedishDet skulle glädja mig om kommissionen i dag än en gång kortfattat kunde yttra sig om detta.
I would be pleased if the Commission could briefly comment on this again today.
SwedishJag uppmanar även Europaparlamentet att yttra sig om meddelandet.
I invite the European Parliament also to give its opinion on the communication.
SwedishDärför har jag bett kommissionen att yttra sig om detta fall.
This is why I have asked the Commission to come up with an opinion on this case.
SwedishDen har även försett parlamentet med förslaget så att de har kunnat yttra sig om det.
It has also provided Parliament with the proposal in order to enable it to deliver its opinion.
SwedishRådets juridiska avdelning ombads yttra sig om dessa frågor.
An opinion was requested on these issues from the Legal Service of the Council.
SwedishMen parlamentet kan naturligtvis inte yttra sig om det inte finns något förslag.
We remain in politically uncharted territory, since this is a situation we could never have foreseen.
SwedishEuropaparlamentet inbjöds sedan att yttra sig om avsnitten i dokumentet.
The European Parliament was then invited to give its view on the various parts of this paper.
SwedishRådet kan inte yttra sig om organisationen inom kommissionen.
The Council cannot make any statement about the internal organisation of the Commission.
SwedishJag tror att Europaparlamentet också bör yttra sig om detta.
I think that the European Parliament also ought to speak out on this.
SwedishRådet har bett parlamentet att yttra sig om detta förslag.
The Council has asked Parliament to give its opinion on this proposal.
SwedishDärför är det inte en fråga som rådet kan yttra sig om.
It is not, therefore, a matter on which the Council can give its opinion.
SwedishJag skulle önska att kommissionären i dag kunde yttra sig om det, ty frågan är ju i och för sig känd.
I would like the Commissioner to address this issue today, as it is actually a familiar one.
SwedishJag hoppas att Europaparlamentet då får tillfälle att yttra sig om dess slutsatser.
I hope that the European Parliament will then have the opportunity to deliver an opinion on these conclusions.
SwedishRådet och kommissionen bör vid toppmötet i Helsingfors med det snaraste yttra sig om detta.
The Council and the Commission should urgently state their position on this issue at the Helsinki Summit.