svéd-angol fordítás erre a szóra: vardagsliv

SV

"vardagsliv" angol fordítás

SV vardagsliv
volume_up
{semlegesnem}

vardagsliv
I dagsläget är detta vardagsliv för många medborgare som bor i denna hemska del av världen.
Today, that is daily life for many citizens living in this horrible part of the world.
Vi vet hur mycket buller kan påverka unionsmedborgarnas vardagsliv och hälsa.
We know what an impact noise emissions can have on the daily life and the health of our fellow-citizens.
Jag skall bara nämna ett konkret exempel på dess återverkningar på européernas vardagsliv.
I will simply quote a specific example of the repercussions this issue has on the daily life of European citizens.
vardagsliv
Barnens välfärd innebär att båda föräldrarna måste ta ansvar för familjens vardagsliv.
Child welfare means that both parents have to be responsible for the everyday life of the family.
Den elektroniska kommunikationen spelar en allt viktigare roll i de europeiska medborgarnas vardagsliv.
Electronic communications play an increasingly important role in everyday life of European citizens.
Vi är alla i behov av kemikalier i vårt vardagsliv, men vi måste också garantera deras säkerhet.
We all need chemicals as part of everyday life, but we also need to guarantee their safety.

Példamondatok a(z) "vardagsliv" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEU:s ledare försöker ofta ge unionen en viktigare roll i medborgarnas vardagsliv.
Often EU leaders seek to make the EU more relevant in the daily lives of their citizens.
SwedishEU: s ledare försöker ofta ge unionen en viktigare roll i medborgarnas vardagsliv.
Often EU leaders seek to make the EU more relevant in the daily lives of their citizens.
SwedishVi måste undvika att vara allt för dogmatiska och blanda oss i medborgarnas vardagsliv.
We need to avoid being over-prescriptive and interfering in citizens' day-to-day lives.
SwedishBrottslighet har mycket större nyhetsvärde än vanliga människors vardagsliv.
It is much more newsworthy to talk about crime than about the everyday lives of normal people.
Swedish. - (FR) Både traditionella medier och nya medier spelar en viktig roll i vårt vardagsliv.
Both traditional media and new media have an important place in our daily lives.
SwedishDet är uppenbart att detta kan medföra åtgärder som gör folkets vardagsliv krångligare.
It is obvious that these could be seen as measures that simply complicate people's daily lives.
SwedishDet är uppenbart att detta kan medföra åtgärder som gör folkets vardagsliv krångligare.
It is obvious that these could be seen as measures that simply complicate people' s daily lives.
SwedishDärför är det vårt ansvar att ge exempel på hur konstitutionen påverkar EU-medborgarnas vardagsliv.
Hopefully, it will receive the overwhelming support of this House tomorrow.
SwedishDet avgörande är genomförandet av reformerna i människors vardagsliv.
What is crucial is to implement reforms in people's daily lives.
SwedishVi måste undvika att vara allt för dogmatiska och blanda oss i medborgarnas vardagsliv.
The aim instead is to put in place a framework, where there is full information on tobacco and its dangers.
SwedishFler och fler människor är beroende av flyget för sitt vardagsliv, men det är också viktigt för industrin.
More and more people are dependent on aviation in their everyday lives, but is also important for industry.
SwedishFler och fler människor är beroende av flyget för sitt vardagsliv, men det är också viktigt för industrin.
One of these is the safety of aviation as a means of transport, and one that is in increasing use every day.
SwedishArbetet ingår som en del av vårt vardagsliv och är avgörande för den enskildes människovärde, välfärd och utveckling.
Work is a part of our everyday lives and is critical for the dignity, welfare and development of a person.
SwedishDärför är det vårt ansvar att ge exempel på hur konstitutionen påverkar EU-medborgarnas vardagsliv.
It is therefore our responsibility to provide examples of how the Constitution will affect the daily lives of European citizens.
SwedishFlaggan är inte avsedd att vara en ikon, utan att användas i vårt vardagsliv för att stärka den enighet som vi är kända för.
The flag is not intended to be an icon, but to be used in our everyday lives to strengthen the unity for which we are known.
SwedishJag har alltid ansett att kvinnorna har en ytterst viktig roll att spela i integrationen av euron i folks vardagsliv.
And I have always thought that women have an extremely important role to play in the integration of the Euro into people's everyday lives.
SwedishHar vi lyckats uppnå någonting konkret som kan påverka funktionshindrade människors vardagsliv och livskvalitet?
Have we been able to achieve anything concrete that could help us to have an impact on the day-to-day existence and quality of life of disabled people?
SwedishMedan dessa epokgörande händelser utspelade sig antog vår EU-organisation tusentals åtgärder som berör medborgarnas vardagsliv.
While these landmark events were taking place, our European organisation adopted thousands of measures relating to the citizens’ daily lives.
SwedishDet är så man engagerar människor och visar EU:s extra värde: genom att arbeta tillsammans för att förändra människors vardagsliv.
That is the way to engage people and to prove the added value of the European Union: by working together to change people’s everyday lives.
SwedishEU:s verksamhet uppfattas ibland som ganska teknisk - den är intressant för specialisterna men påverkar inte människors vardagsliv.
The work of the European Union is sometimes seen as rather technical: interesting to specialists, but not relevant to people's daily lives.