svéd-angol fordítás erre a szóra: vardaglig

SV

"vardaglig" angol fordítás

SV vardaglig
volume_up
{melléknév}

1. általános

Utgångspunkten är det språkliga uttrycket i alla dess varierande uppenbarelser: vardagliga och högtidliga, spontana och formella, bruksmässiga och konstnärliga.
It takes its point of departure in the linguistic expression in all its diversity, ranging from the colloquial to the solemn, the spontaneous to the formal, the everyday to the artistic.
vardaglig (és: vanlig, daglig, alldaglig, vardags-)
Det är beklagligt att denna hemska tragedi nu har förvandlats till vardaglig statistik.
It is unfortunate that this awful tragedy has now become a bland, everyday statistic.
Det är människors vardagliga livsbetingelser som samarbetet skall handla om.
Cooperation should relate to the conditions governing people's everyday lives.
Det tillhör deras vardagliga miljö och personliga identitet.
It forms part of their everyday environment and their own identity.
vardaglig (és: enkel)
volume_up
homely {mn} [GB]
vardaglig (és: uppriktig, banal, klar, dum)
vardaglig (és: alldaglig)
vardaglig (és: tydlig, uppriktig, ärlig, tråkig)

2. "intetsägande, trivial"

vardaglig (és: menig, ordinarie, vanlig, ordinär)
För att använda ett mer vardagligt språk, är de anläggningar vi talar om linbanor, bergbanor och skidliftar använda på skidorter i bergen, alla använda i svårtillgänglig terräng.
In ordinary language, the installations concerned are the cable cars, the funicular railways and ski lifts used in mountain resorts, all used where access is difficult.

3. "ointressant genom sin vanlighet"

vardaglig (és: banal, torr, enformig, prosaisk)
Det kan vara något så vardagligt som skor, och något så komplicerat som att störta en regering.
It can be something as prosaic as shoes, and something as complicated as overthrowing a government.
De flesta av oljuden som ingenjören, Karl Jansky, undersökte hade vardagligt ursprung.
Most of the noises that the engineer, Karl Jansky, investigated were fairly prosaic in origin.

Szinonimák (svédül) a(z) vardaglig szóra:

vardaglig

Példamondatok a(z) "vardaglig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFrån och med den 1 januari 2009 är euron en vardaglig länk mellan det slovakiska folket och unionen.
From 1 January 2009 the euro will link the people of Slovakia to the Union every day.
SwedishMänniskohandel med kvinnor och barn är en vardaglig företeelse.
Trafficking of women and children is commonplace.
SwedishDe bör vara en vardaglig realitet både inom EU och i förbindelserna med andra länder - tredjeländer.
They should be a commonplace reality both within the European Union and in our relations with other countries - third countries.
SwedishDet här är en bild på en galax, en vanlig "helt vardaglig" galax med, vad?
This is the picture of a galaxy, a common "our garden" galaxy with, what, 100 billion stars like our Sun in it.
SwedishOch två av dem, två forskare i tjugoårsåldern, sitter vid matsalsbordet och har en vardaglig konversation med ett gäng kollegor.
And two of them, two 20-something researchers at the APL are there at the cafeteria table having an informal conversation with a bunch of their colleagues.
SwedishEnligt en rapport från Deutsche Bundesbank används mer än 100 miljarder D-mark som vardaglig reservvaluta av medborgarna i Central- och Östeuropa.
According to a report by the German Bundesbank, over one hundred billion Deutschmarks are used as a daily reserve currency by the citizens of Eastern Europe.
SwedishNästan tio år efter det att den västliga koalitionen drev bort talibanerna från makten är fred och välstånd långt ifrån en vardaglig realitet för afghanerna.
Almost 10 years after the Western coalition drove the Taliban from power, peace and prosperity are still far from being a daily reality for Afghans.