svéd-angol fordítás erre a szóra: vardag

SV

"vardag" angol fordítás

volume_up
vardag {hímn. és nőn.}

SV vardag
volume_up
{hím és nőnemű}

vardag (és: veckodag)
We are available weekdays 07.00-16.00.
Open hours: weekdays 8 am-4.00 pm  
vardag
vardag (és: arbetsdag)
Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
The last mentioned day may not be a Sunday, other Public Holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not fall earlier than the fifth workday before the Meeting.

Példamondatok a(z) "vardag" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet fanns inget utrymme i denna debatt för realiteten i konsumenternas vardag.
There was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
SwedishDet fanns inget utrymme i den här debatten för realiteten i konsumenternas vardag.
There was no place in this debate for the reality of everyday life for consumers.
SwedishDet handlar om att förenkla människors liv och förbättra våra medborgares vardag.
It is about making people’s lives easier and improving the daily lives of our citizens.
SwedishNu är satelliter, datamodeller och högteknologiska projekt en del av hans vardag.
Now, satellites, computer models and high-tech projects are parts of his everyday life.
SwedishSvaren måste sökas i den vardag och i den verklighet som människor i Europa lever i.
We must look for answers in the everyday reality in which the citizens of Europe live.
SwedishDet handlar om att förenkla människors liv och förbättra våra medborgares vardag.
It is about making people ’ s lives easier and improving the daily lives of our citizens.
SwedishDe är en del av vår vardag och en förutsättning för mycket av modern mänsklig verksamhet.
They are part of our everyday life and basic to much of our modern human activity.
SwedishBryssels revor klänger sig fast i varje spricka och prång av medlemsstaternas vardag.
See how Brussels shoots its tendrils into every crevasse, every nook of national life.
SwedishAlltför många olyckor präglar vår vardag, så förbättringarna är välkomna.
Our everyday existence is marred by too many accidents, so improvements are welcome.
SwedishEU: s ledare strävar ofta efter att öka EU: s relevans i medborgarnas vardag.
Often EU leaders seek to make the EU more relevant to the daily lives of their citizens.
SwedishEU:s ledare strävar ofta efter att öka EU:s relevans i medborgarnas vardag.
Often EU leaders seek to make the EU more relevant to the daily lives of their citizens.
SwedishI vår forskning visar vi personernas vardag i den här enkla mallen.
In our studies, we represent the everyday life of people in this simple scheme.
SwedishVi omges av tiotusentals kemikalier i vår vardag.
   Mr President, tens of thousands of chemicals surround us in our everyday lives.
SwedishDe är mer intresserade av vad EU-medlemskapet innebär i deras vardag.
They are more interested in finding out what EU membership means in their daily life.
SwedishVi kan göra stor skillnad i människors vardag genom att ändra denna lista.
We can make a significant difference to the everyday life of people by changing that list.
SwedishDet är också viktigt att politiken förankras i medborgarnas vardag.
It is also important for the policies to be based on the everyday lives of citizens.
SwedishMan måste visa resultat vars effekt människorna märker av i sin vardag.
It needs to deliver results, the effects of which the people can see in their own lives.
SwedishSom jag sade i början av det här talet berör momsen alla europeiska medborgares vardag.
As I said at the beginning of this speech, VAT touches the lives of every European citizen.
SwedishDeras vardag är att förflytta varor och passagerare över hela vår kontinent.
Their day-to-day work consists in moving goods and passengers across the whole of our continent.
SwedishSå detta ämne rör vår vardag, det finns det mängder av exempel på.
Thus, this topic also affects everyday life; there are many such examples.