svéd-angol fordítás erre a szóra: varav

SV

"varav" angol fordítás

SV varav
volume_up
{határozószó}

varav
varav

Példamondatok a(z) "varav" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet finns 34 länder som producerar klusterbomber, varav 13 är EU-medlemsstater.
There are 34 countries which produce cluster bombs, including 13 EU Member States.
SwedishDet fanns två förordningar, varav den ena redan har antagits av parlamentet.
There were two regulations, one of which has already been adopted by this House.
SwedishHan gjorde ett antal ansökningar, varav en var för ett arbete i kommissionen.
He made a couple of applications, one of which was for a job in the Commission.
SwedishDet är ett omfattande ändringsförslag, varav delar kan godkännas av kommissionen.
That is a comprehensive amendment, parts of which are acceptable to the Commission.
SwedishUtvärderingen har pekat på vissa mönster, varav jag särskilt vill ta upp två.
The review has identified certain patterns, of which I note two in particular.
SwedishSeychellerna har en egen ekonomisk zon på 1 374 000 km² varav 453 km² är landareal.
Seychelles has a 1 374 000 km² exclusive economic zone for a land area of 453 km².
SwedishTydligen sitter fortfarande 600 till 700 personer häktade, varav många i hemlighet.
There are apparently still 600 to 700 detainees, many of them held in secret.
SwedishJag har två förslag, varav ett inte är någon nyhet för Europeiska kommissionen.
I have two suggestions and one will not be news to the European Commission.
SwedishÖsterrike förfogar över en skogsyta på 3, 87 miljoner hektar, varav 86 % brukas.
Austria has 3.87 million hectares of wooded area of which 86 % is managed.
SwedishMen det finns några kontroversiella delar, varav den första är undantagsbestämmelsen.
There are some controversial elements, however, the first of which is the opt-out.
SwedishDet finns några mycket brådskande olösta frågor, varav ni har nämnt några.
There are some very pressing problems pending, a few of which you have listed.
SwedishJag skulle vilja ta upp ett antal frågor här, varav en gäller Europaskolorna.
I would like to mention a number of issues here; one relates to the European schools.
SwedishBland annat har SEM 2000 tagit 23 tjänster i anspråk, varav 8 på A2-nivå.
SEM 2000 has for example taken up 23 of the positions of which 8 are on A2-level.
SwedishEU kommer snart att ha 450 miljoner invånare, varav över hälften är kvinnor.
The EU will soon have 450 million citizens, and over half of them are women.
SwedishVid första behandlingen antog vi fem ändringsförslag, varav två var väsentliga.
At first reading, we in fact adopted five amendments, including two that were essential.
SwedishCa. 1 400 arbetstillfällen berörs varav 700 är direkt hotade av flytten.
About 1400 jobs are affected, 700 of which are directly threatened by the move.
SwedishParlamentet lägger fram 21 ändringsförslag, varav kommissionen har antagit 19.
Parliament proposes 21 amendments, and the Commission accepts 19 of them.
SwedishUnder 2004 avslutades 251 ärenden, varav 4 hade inletts på ombudsmannens eget initiativ.
In 2004, 251 enquiries were closed, of which 4 were opened on his own initiative.
SwedishGodsfordonen fastnar i trafikstockningar, varav 80 procent orsakas av bilar.
The goods vehicles drive into congestion, 80% of which is made up of cars.
SwedishTvå miljoner människor i EU är drabbade av cancer, varav 276 678 i Förenade kungariket.
Cancer affects 2 million people in the EU, of which 276 678 reside in the UK.