svéd-angol fordítás erre a szóra: varannan

SV

"varannan" angol fordítás

SV varannan
volume_up
{melléknév}

Inte minst gläder vi oss åt att ni skall lyckas genomföra " varannan damernas " i beslutsfattande.
We are especially looking forward to your succeeding in implementing a policy of alternate listing of women and men in decision-making.

Példamondatok a(z) "varannan" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi måste därför se över vår information så gott som varannan eller var tredje månad.
We therefore need to review our information virtually every two or three months.
SwedishInom EU går en gård omkull varannan minut, och det är de mindre enheterna.
A farm goes bankrupt every two minutes in Europe, and those are the smaller businesses.
SwedishDessutom har en regelbunden fortsättning varannan vecka tillkännagivits.
Furthermore, a regular follow-up every couple of weeks has been announced.
SwedishDu vet att jag har blåskatarr, och måste gå upp varannan timme.
You know how I have that bladder infection and I have to get up every two hours?
SwedishRekommenderar inte vägsäkerhetsorgan att bilförarna skall ta en paus varannan timme?
Why not when the highway code recommends that car drivers should take a break every two hours?
SwedishDetta är liktydigt med att skruva ur varannan glödlampa i landet.
This is the equivalent of unscrewing every second light bulb in the country.
SwedishDet får inte bli så att var och varannan bland oss tappar minnet.
Ladies and gentlemen, none of us must forget what has taken place.
SwedishNär mer än varannan bakterie är resistent, är det svårt för läkarna att göra rätt.
“When more than half of the bacteria is resistant, it’s difficult for doctors to do the right thing.
SwedishDet är inte klokt att de tvingas sätta ut sina sopor varannan vecka.
It is crazy that they are forced to put out waste every two weeks.
SwedishVarannan kvinna som mördas dödas enligt British Crime Survey av en våldsam partner.
According to the British Crime Survey, half of the murdered women are killed by their violent partners.
SwedishI Frankrike är varannan lammkotlett som serveras importerad.
In France one out of every two legs of lamb consumed is sourced abroad.
SwedishI Tyskland kommer över huvud taget bara varannan film på bio.
In Germany only every second cinema film reaches a cinema in any case.
SwedishI Pireus – en gång den största hamnen i Europa – är varannan människa på gatan en arbetslös sjöfarare.
. – Mr President, the continent of Europe and my country, Greece, have something in common.
SwedishI allmänhet har varannan dator drabbats av virus.
In general, one in two computers have been victims to malicious infection.
SwedishJag träffar 20 nya överdängare varannan månad.
I'm an instructor at this school, I see 20 new hotshots every eight weeks.
SwedishTänk om varannan man blev utsatt för sexuella trakasserier.
Imagine if one in two men were subject to sexual harassment.
SwedishEn miljard människor lever nu på en måltid varannan dag.
One billion people are now living on one meal every two days.
SwedishJag har hört att i Tyskland förstår endast varannan tonåring i åldern 14-15 år vad inflation betyder.
I have heard that in Germany, only one in two 14 to 15 year olds understands the meaning of inflation.
SwedishOch man ska smörja in sig på nytt varannan till var fjärde timme.
And you have to reapply it every two to four hours.
SwedishDe betalas en fastställd summa i vetefrön varannan vecka.
They are paid a fixed rate in wheat seed every two weeks.