svéd-angol fordítás erre a szóra: varandra

SV

"varandra" angol fordítás

SV varandra
volume_up
{névmás}

varandra (és: varann)
Dessa saker kompletterar varandra; de står sannerligen inte i strid med varandra.
Those elements complement each other; they certainly do not contradict each other.
Dessa organisatörer ser varandra och dom lär av varandra Vi lär oss av dom.
And these organizers, they're seeing each other, they're learning from each other.
Vi är skyldiga varandra tydlighet, och det är bara vi som kan ge det till varandra.
We owe each other clarity, and it is we alone who can give it to each other.

Példamondatok a(z) "varandra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSamstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.
Coherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
SwedishMänniskohandel är ett av de värsta brott som människor kan begå mot varandra.
Human trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others.
SwedishOrdförande Barroso sade att vi inte skulle börja anklaga varandra.
   Mr President, President Barroso said that we should not start the blame game.
SwedishFlytta bara axeln så pass mycket att de båda objektvyerna inte överlappar varandra.
Move the axis only far enough that the two object representations do not overlap.
SwedishLissabonstrategin och strategin för hållbar utveckling kompletterar varandra.
The Lisbon Strategy and the Sustainable Development Strategy are complementary.
SwedishAtt man inte kan tala med varandra inom systemet är också en mycket stor svaghet.
The fact that the system cannot talk to itself is also a very great weakness.
SwedishÄmnena hängde ihop och kompletterade varandra och därmed kunde vi utbyta idéer.
The subjects were similar and complementary, and that enabled us to exchange ideas.
SwedishOch vi fortsätter att driva de moderata krafterna ännu längre bort ifrån varandra.
We go further and deeper into driving the forces of moderation further apart.
SwedishOm vi alla hjälps åt att påverka varandra kommer vi att kunna uppnå resultat.
If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
SwedishDet innebär att all geometridata överförs som enskilda punkter efter varandra.
All geometry data will be now transferred one after the other as single components.
SwedishOlika förhärskande ekonomiska teorier har avlöst varandra i de mänskliga samhällena.
Human societies have passed through various stages of dominant economic theories.
SwedishTabellraderna anpassas till varandra liksom de tabellformler som eventuellt ingår.
The table lines will be adjusted as will any formulas contained in the table.
SwedishForskning och högre utbildning gagnar varandra och utgör kommunicerande kärl.
Research and higher education have mutual benefits and are interconnected vessels.
SwedishDet finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.
This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
SwedishDe bör inte stå i konflikt med varandra: vår konstitution måste skydda båda.
They should not be in conflict: both deserve protection from our Constitution.
SwedishVi mötte varandra i korridoren och ni frågade alltid: hur går det med Maastricht?
Whenever we met in the corridor, you would always ask 'How is Maastricht getting on?'
SwedishMina hål är så långt från varandra att ett regemente kan passera obemärkt.
My holes are far enough apart you could run a regiment through and never see it!
SwedishMen om vi går axel mot axel, och våra axlar rör vid varandra, så är det okej.
But if I walk shoulder-to-shoulder, even touching shoulders, it's no problem.
SwedishDe säger att krisperioder för människor närmare varandra.
(DE) Mr President, they say that times of crisis bring people closer together.
SwedishSom alltid vid ärenden som strider mot varandra är denna uppgift svår att lösa.
Like all self-contradictory questions, this is a difficult one to resolve.