svéd-angol fordítás erre a szóra: vaka

SV

"vaka" angol fordítás

volume_up
vaka {hímn. és nőn.}
volume_up
vak {hímn. és nőn.}

SV vaka
volume_up
{hím és nőnemű}

Vi låter inte föräldrarna vaka över barnen utan förbjuder leksakerna!
It is not enough to leave parents to keep watch over their children: we ban the toys!
Kommissionen kommer att vaka över att de olika programmen och initiativen inom detta område är förenliga.
The Commission will watch over the complementarity of these different programmes and Community initiatives in this respect.
Människorättsorganisationen sammanfattade det på följande sätt: det är rävarna som måste vaka över hönsäggen.
The human rights organisation summed the situation up as follows: it is the foxes that are having to watch over the chicken's eggs.
vaka
I helgen var jag på en vaka i London för att uppmärksamma att det var tio år sedan Brian Douglas dog för polisens hand.
This weekend, I attended a vigil in London to commemorate the tenth anniversary of the death of Brian Douglas at the hands of the police.

Szinonimák (svédül) a(z) vaka szóra:

vaka
Swedish

Példamondatok a(z) "vaka" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishParlamentet kommer att vaka över uppföljningen av alla kommissionens förslag.
This Parliament will monitor the follow-up of all reports brought by the Commission.
SwedishDärför måste man vaka över valutan med ett långsiktigt perspektiv i bakhuvudet.
That is why it must be guarded with a long term perspective in mind.
SwedishÄr det någon som har en aning om hur det är att vaka över lamningen i en fårbesättning dag som natt?
Has anyone got a clue what it is like to lamb a flock of sheep day and night?
SwedishJag håller med henne om att Europaparlamentet måste vaka över Eurostats oberoende.
I agree with her that the European Parliament must be careful to ensure that Eurostat is independent.
SwedishDet är nödvändigt att vaka över tillämpningen av våra bestämmelser för det civila samhällets verklighet.
We must ensure that we adapt our rules to the reality of civil society.
SwedishFör min del kommer jag att vaka över det inom ramen för det betänkande som anförtrotts mig.
I shall personally do my best to ensure that this happens in the report that I have been asked to produce.
SwedishDärför anser jag att vi måste vaka över att utveckla demokratin och friheten för alla.
I therefore believe that we will have to ensure that progress is made in terms of democracy and freedom for all.
SwedishVi måste därför vaka över dessa grundläggande faktorer.
We must therefore be the guardians of these fundamental factors.
SwedishVi måste ta reda på var problemen ligger och kommissionen har en skyldighet att vaka över genomförandet.
We have to find out where the problems are and the Commission has a duty to police implementation.
SwedishJag hoppas att utskottet för kvinnors rättigheter kommer att fortsätta att vaka över detta, för vi behöver detta utskott.
I hope the Committee on Women's Rights will remain vigilant, because we need that committee.
SwedishNär kommer kommissionen att verkligen vaka över fördraget?
When will the Commission enforce the Treaty?
SwedishParis beordrade mig att vaka över dig.
Paris commanded me to stay with you while he's on duty.
SwedishEn ombudsman som kontrollinstans med motsvarande befogenheter skulle kunna vaka över innehållet i sådana principer.
As a monitoring authority with corresponding powers, an ombudsman could ensure that such principles are observed.
SwedishDet är heller inte säkert att det är så lyckat att införa ett särskilt förtroendeombud som skall vaka över individens rättigheter.
Nor do I think that it is right to bring the OLAF Supervisory Committee under the European Parliament.
SwedishDen har till uppgift att vaka över fördragen.
The task of the European Commission is to serve as the engine of integration and the guardian of the Treaties.
SwedishKommissionen borde vaka över förverkligandet av de 40-procentiga bidragen ur fonden avsedda för miljöåtgärder.
The Commission must be vigilant and ensure that the 40 % of the fund allocated to environmental policies really does go to them.
SwedishJag kan försäkra er om att kommissionen kommer att fortsätta att vaka över dessa frågor varhelst och närhelst det är möjligt.
I can reassure you that the Commission will continue to monitor and follow these concerns wherever and whenever possible.
SwedishKommissionen kommer att vaka över den fullständiga tillämpningen av texten, i alla dess delar, så som fördraget kräver av den.
The Commission will supervise the complete application of the text, in all its parts, as it is required to do by the Treaty.
SwedishDet är därför lämpligt att minutiöst vaka över att dessa åtaganden respekteras i långt större utsträckning än vad som tidigare skett.
It is therefore necessary to ensure that these commitments are respected much more closely than they have been in the past.
SwedishDärför ber jag kommissionen vaka över att de mest sårbara ländernas tillgång till marknaden verkligen blir bättre med den här ordningen.
So I urge the Commission to ensure that the system really does improve the market access of these most vulnerable countries.