svéd-angol fordítás erre a szóra: växel

SV

"växel" angol fordítás

volume_up
växel {hímn. és nőn.}

SV växel
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

växel (és: utrustning, saker, grejer, anordning)
Medan nu, i andra växeln -- det är som om Afrika låg i ettans växel, nu växlar dom upp i tvåan.
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Jag är frestad att svara att vi borde börja med att lägga i ettans växel.
Getting into first gear would be a start, I am inclined to reply.
Vi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.
We just need to move up a gear and travel a little more quickly towards our destination.
växel (és: bankväxel)
växel
växel (és: ändring, skifte, ombyte)
Och om kunderna betalar i euro, skall jag då ge växel i lire?"
And if they pay me in euro, will I have to give them their change in lire?"
And I'm not expecting any change.
Därför måste EU lägga i en ny växel.
That is why the European Union needs to change gear.

2. gépkocsi

växel
Medan nu, i andra växeln -- det är som om Afrika låg i ettans växel, nu växlar dom upp i tvåan.
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Jag är frestad att svara att vi borde börja med att lägga i ettans växel.
Getting into first gear would be a start, I am inclined to reply.
Vi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.
We just need to move up a gear and travel a little more quickly towards our destination.

3. "ett slags skuldförbindelse"

Föredragande Böge talade om en växel utställd på framtiden.
The rapporteur, Mr Böge, has spoken of a bill of exchange on the future.
Vad betyder det för medborgarna att ha en gemensam valuta, men att ha femton olika lagstiftningar om de använder en växel eller en check?
What sense was there in citizens having a common currency, if they have to be subjected to 15 different legislative procedures when they use a bill of exchange or a cheque?
Varför skulle staterna, när vi fått en gemensam valuta, fortfarande ha befogenhet att t.ex. lösa problemet med den rättsliga situationen för en växel eller en check.
Once a single currency has been established, why should states still have the authority to solve, for example, the problem of the legal situation regarding the bill of exchange or the cheque?

4. technika

växel
Det går för långsamt framåt; vi måste lägga in en betydligt högre växel.
Progress is too slow; we need to speed it up considerably.
Vi måste lägga in en högre växel när det gäller hela diskussionen om miljöansvaret, bästa kolleger, och vi måste gå igenom detta snabbare.
The whole debate on environmental liability must be speeded up and we must bring it to a more rapid conclusion.
Jag tror med andra ord, herr minister, att rådet och kommissionen borde lägga in en högre växel och börja fatta snabba beslut och utforma en politik till skydd för medborgarnas hälsa.
I therefore believe, Minister, that the Council or the Commission must change their tune, speed up their decision-making and alter the citizens ' health policies.

Példamondatok a(z) "växel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet, herr kommissionsorförande, är en växel utställd på framtiden.
These, Mr President of the Commission, are bills of exchange on the future.
SwedishDen europeiska industrin lägger nu i en högre växel inför utmaningarna i att konkurrera i en global ekonomi.
European industry is gearing up for the challenges of competing in a global economy.
SwedishTelefon: 0980-791 81 Växel: 0980-791 80
@ ltu.se Telephone: 0980-791 81 Switchboard: 0980-791 80
SwedishLöser ni in den, då är det som i affärslivet: Den som löser in en växel är inte längre affärsmässig!
Redeem these bills of exchange, because, as in business life, if you do not redeem bills of exchange, you are no longer in business!
SwedishSkattelagarna tar ett strypgrepp, arbetsrätten kan inte ge något andrum och budgetlagstiftningen ger oss för lite växel tillbaka.
Tax law exerts its stranglehold, labour law may leave no room to breathe and budgetary law short-changes us.
SwedishVi måste lägga i en högre växel för att säkerställa öppna och driftskompatibla normer samt främja dessa normer över hela världen.
We must accelerate the drive to ensure open and interoperable standards and promote those standards worldwide.
SwedishVi måste lägga in en högre växel när det gäller hela diskussionen om miljöansvaret, bästa kolleger, och vi måste gå igenom detta snabbare.
The whole debate on environmental liability must be speeded up and we must bring it to a more rapid conclusion.
SwedishTelefon: +46 8 16 20 00 (växel)
Telephone: +46 8 16 20 00 (Switchboard)
SwedishLSD-n hade lagt i en ny växel.
SwedishOm de drar sig tillbaka snabbt så innebär det att en enormt stor växel dras på de europeiska soldaterna, de europeiska poliserna som stannar kvar.
If these leave soon, does this mean that the European soldiers and European police officers who stay behind will be tested to the limit?
Swedishavalera en växel
SwedishFör fyra och ett halvt år sedan blev euron elva EU-länders valuta och de nationella valutorna bara lite växel som fortsatte att cirkulera.
For four and a half years the euro has been the currency of 11 Member States, whose national currencies became nothing more than submultiples still in circulation.