svéd-angol fordítás erre a szóra: utefter

SV

"utefter" angol fordítás

EN

SV utefter
volume_up
{prepozíció}

utefter (és: längs, utmed, längs med)
volume_up
along {prep}
Jag ska fortsätta utefter ungefär samma linjer som Guy Verhofstadt.
Mr President, ladies and gentlemen, I am going to continue somewhat along the lines of Mr Verhofstadt's speech.
Jag bor i Guyana och i Kourou finns skyltar utefter vägen med texten " Kourou, en europeisk rymdhamn ".
For my part, I see that in Guyana and in Kourou, all along the road, there are billboards proclaiming, " Kourou, European space terminal '.
Jag bor i Guyana och i Kourou finns skyltar utefter vägen med texten "Kourou, en europeisk rymdhamn" .
For my part, I see that in Guyana and in Kourou, all along the road, there are billboards proclaiming, "Kourou, European space terminal' .
utefter (és: ner, i, längs med, ned)
volume_up
down {prep}
Det kommer utan tvivel att öka: en oberoende och knappt ansvarig centralbank som offentliggör sina protokoll någonstans utefter vägen tycker jag absolut inte verkar vara önskvärd.
No doubt it will widen: an independent and barely accountable central bank publishing its minutes someway down the line seems to me to be utterly undesirable.

Példamondatok a(z) "utefter" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJa, det finns likheter, men den utpräglade olikheten är något som vi vill vara säkra på att ni respekterar och arbetar utefter.”
Yes, there are similarities but our distinctive difference is something we wish to ensure that you respect and you work with'.
SwedishDet är inte längre någon som dumpar stora kylskåp utefter vägkanten, men småapparater tar vi ännu inte hand om ordentligt.
We have no one dumping large refrigerators by the roadside any more, but our small appliances are not being properly disposed of yet.
SwedishJusterar utefter vänstermarginalen
SwedishJusterar utefter högermarginalen
SwedishDessa murar, som man hittar utefter de mindre vägarna på landsbygden eller mellan olika fält och på olika nivåer i de terrasserade fälten, har funnits mycket länge.
These walls have existed for many years, lining country lanes as well as dividing fields from each other, and on different levels in terraced fields.
SwedishUtefter Österrikes mycket långa EU-yttergräns finns en berättigad oro hos medborgarna för de ekonomiska nackdelar som skulle kunna uppstå på grund av östutvidgningen.
In the regions of Austria's very long EU border the citizens have justified fears of economic disadvantages which might arise because of the eastward enlargement.