svéd-angol fordítás erre a szóra: usel

SV

"usel" angol fordítás

SV usel
volume_up
{melléknév}

usel (és: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {mn}
Det är usel ekonomisk politik, det är usel handelspolitik, och det är moralisk bankrutt.
It is bad economic policy and bad trade policy, and it is morally bankrupt.
Jag skäms för att jag sa att du var usel... fast du faktiskt var det.
Yeah, I feel bad for saying that you sucked, even though you kind of did.
Secondly, the introduction of these duties is bad trade policy.
usel (és: låg, simpel)
usel (és: olycklig, dålig, mörk, dyster)
usel (és: dålig, botten)
volume_up
grim {mn} [GB]
usel (és: urusel, tät, botten, full av)
Men vi kan inte bestraffa människor för att de har en usel regering.
But we cannot penalise people when they have a lousy government.
Den är en eländig, usel rättsakt och kommer att skaka EU-medborgarnas förtroende under lång tid!
It is a lousy, rotten piece of legislation that will permanently shake our citizens ' confidence in the European Union!
Klockans ägare är en dålig spelare och usel skytt.
The owner of this watch is a bad gambler and a lousy shot.
Kompensationen har varit usel, och man har tagit på sig ett minimalt ansvar.
Compensation has been pitiful, responsibility accepted negligible.
Moses gud är en usel general... som inte ger honom en reträttväg.
The god of Moses is a poor general... to leave him no retreat.
Vi anser att detta verkligen är en usel bedömning.
We believe that this really is a poor assessment.
Enligt min åsikt är detta bara en usel politisk komplott.
In my opinion, and I think in truth, it is just a poor political plot.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission' s ability to implement Parliament' s political decisions is nothing less than wretched.
Kommissionen har en usel förmåga att verkställa parlamentets politiska beslut.
The Commission's ability to implement Parliament's political decisions is nothing less than wretched.
volume_up
bum {mn}
usel

Példamondatok a(z) "usel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMen Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ändå usel.
This does not make the logic of the European Globalisation Adjustment Fund any less despicable.
SwedishMarknadsföringen av detta fördrag var usel, amatörmässig och dum.
The way in which this Treaty was marketed was shoddy, amateurish and totally clueless.
SwedishInte bara någon form av usel kompromiss, utan ett verkligt bra paket!
This is not just a half-hearted compromise, but a really good package.
SwedishPelarstrukturen är, slutligen, en fullständigt usel konstruktion för att skapa öppenhet.
The pillar structure is, at the end of the day, a totally useless construction for establishing openness.
SwedishDen avslöjar en alltigenom usel juridik och en lika usel politik.
It reveals totally rotten law and no less rotten policy.
SwedishHan kan inte framkasta en sådan usel anklagelse här!
However, he cannot come here and level such a despicable accusation.
SwedishParlamentet har sålt sig själv för usel mammon, och konsekvensen är nu att "dörren står öppen ".
Parliament has in a sense sold its birthright, and the consequence is that everything is now 'up for grabs' .
SwedishParlamentet har sålt sig själv för usel mammon, och konsekvensen är nu att " dörren står öppen ".
Parliament has in a sense sold its birthright, and the consequence is that everything is now 'up for grabs '.
SwedishReese Feldman är ingenting annat än en usel knarklangare.
Reese Feldman's nothing more than a two-bit drug dealer.
SwedishDet är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.
The reform will only be a success if it takes into account the interests of all market players.
SwedishOch, förresten, du är en usel skådespelare.
Oh, and by the way, you're a terrible actor.
SwedishDet är usel juridik, och det är usel politik.
It is rotten law and it is rotten policy.
SwedishDet är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.
It is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.
SwedishDet är en usel förvrängning.
SwedishHan var usel i den filmen
SwedishDärför att EU:s medborgare just nu likställer kommissionen med negativt laddade företeelser som t.ex. bedrägeri, dålig förvaltning och usel bokföring.
Because at this moment EU citizens regard the Commission as synonymous with negatives as regards fraud, maladministration and shoddy accounting.
SwedishDärför att EU: s medborgare just nu likställer kommissionen med negativt laddade företeelser som t.ex. bedrägeri, dålig förvaltning och usel bokföring.
Because at this moment EU citizens regard the Commission as synonymous with negatives as regards fraud, maladministration and shoddy accounting.
SwedishVi får inte glömma att det i första hand är den brittiska regeringen som är ansvarig och som sedan början av detta ärende intagit en usel attityd.
After all, let us not forget that the main responsibility lies with the British Government, whose attitude to this case has been unspeakable from the start.
SwedishDe stänger sina fabriker och säger upp sina arbetare, och blir därmed säljare av produkter som marknadsförs till höga priser trots att de är av usel kvalitet.
They close their factories and lay off their workers, thus becoming vendors of products that are placed on the market at high prices even though they are of terrible quality.

Más szótárak