svéd-angol fordítás erre a szóra: uppifrån

SV

"uppifrån" angol fordítás

EN
EN

SV uppifrån
volume_up
{melléknév}

uppifrån (és: avgående, dyster, nedåt, borta)
Partier skall vara organisationer som kommer underifrån, inte uppifrån.
Parties should be organisations ruled from the bottom up, not from the top down.
I huvuddrag försvaras fortfarande fel Europa uppifrån.
But basically, they still come from the top down and they represent the wrong Europe
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att börja tillämpa en uppifrån- och nedmetod.
The European Parliament urges the Commission to take a top-down approach.

Példamondatok a(z) "uppifrån" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishAgerande kan inte bara komma uppifrån, men denna ledande roll måste också främjas.
Actions cannot only come from above, but this leading role also needs to be promoted.
SwedishAtt skapa " superpartier " genom pengar uppifrån är demokratiskt onaturligt.
To create'super parties ' by allocating money from above is democratically unnatural.
SwedishAtt skapa " superpartier" genom pengar uppifrån är demokratiskt onaturligt.
To create 'super parties' by allocating money from above is democratically unnatural.
SwedishMed ikonen infogar du tre punkter som löper diagonalt uppifrån vänster och ner till höger.
Use this symbol to insert three dots on a diagonal from upper left to lower right.
SwedishDetta inflytande blir ännu större eftersom det är spontant och inte är påtvingat uppifrån.
This influence is all the stronger as it is spontaneous and not imposed from above.
SwedishDet går "uppifrån och ned". Jag saknar ett riktigt demokratitänkande där man startar nedifrån.
What I do not see is a proper concept of democracy that involves starting from the bottom.
SwedishBygg Europa nedifrån och upp, i stället för uppifrån och ned.
Let the Commissioners be appointed by, and be answerable to, the national parliaments.
SwedishOm du klickar på den här symbolen kommer texten att löpa uppifrån och ned.
Click here if you want the text to scroll from top to bottom.
SwedishInsatser uppifrån, från politiskt håll, måste införlivas med en massa samhälleliga initiativ.
Action from above, at the political level, must be rooted in a variety of social initiatives.
SwedishVi vill att regionerna skall få högre stöd ju närmare de kommer 75-procentströskeln, uppifrån räknat.
We wish to see regions receiving more support the closer they are to the 75% threshold.
SwedishKommissionens plan D är just detta: propaganda, agitation och inställsamhet, uppifrån och ned.
The Commission’s plan ‘D’ is just that: propaganda, agitating and wheedling from top to bottom.
SwedishVi vill att regionerna skall få högre stöd ju närmare de kommer 75-procentströskeln, uppifrån räknat.
We wish to see regions receiving more support the closer they are to the 75 % threshold.
SwedishDessa omoraliska planer kommer i allt större utsträckning uppifrån.
These nefarious plans have increasingly been coming from above.
SwedishVi måste skapa dialog med medborgarna istället för en ensidig information uppifrån.
We must establish a dialogue with the citizens instead of the one-sided provision of information from above.
SwedishDemokratin måste förankras nerifrån och inte uppifrån.
Democracy must have grass roots support, rather than be imposed from above.
SwedishKommissionens plan D är just detta: propaganda, agitation och inställsamhet, uppifrån och ned.
The Commission’ s plan ‘ D’ is just that: propaganda, agitating and wheedling from top to bottom.
SwedishDet förra århundradet lärde oss alla vilka negativa effekter en identitet som påtvingas uppifrån kan få.
European integration is a political project rather than a religious one.
SwedishDärför måste vi undvika felaktiga ingripanden uppifrån.
That is why we need to avoid the wrong interventionist measures from the powers that be.
SwedishÄndå är det vissa program som endast kan genomföras uppifrån.
However, certain programmes can only be carried out from above.
SwedishDet skall inte finnas en aktör som “uppifrån” driver en politisk linje med hjälp av skattepengar.
There should be no player promoting a political line ‘from above’ with the help of taxpayers’ money.