svéd-angol fordítás erre a szóra: träffa på

SV

"träffa på" angol fordítás

SV träffa på
volume_up
{ige}

Till slut kom jag att träffa psykologin, faktiskt av en slump.
And finally I ended up encountering psychology by chance.
to chance on
to chance upon
to chance upon
träffa på (és: möta, råka, råka på, stöta på)
Till slut kom jag att träffa psykologin, faktiskt av en slump.
And finally I ended up encountering psychology by chance.
träffa på (és: , skaffa, anse, påträffa)
Redan i dag kan ni inom området för det som man tidigare kallade telekommunikation naturligtvis träffa innehåll, som tidigare uteslutande förekom på TV-området.
Even now you can of course find content in what used to be called telecommunications that used to be found only on television.
Att man träffar på handlare i fängelserna tycker jag verkar logiskt, men en person som i övrigt inte gjort något brottsligt utan bara har rökt eller brukat droger skall man inte träffa där.
So I think it is logical to find dealers in prison, but not someone who has committed no criminal offence and has simply smoked or used drugs.
träffa på (és: prägla, avsluta, fälla, fylla)

Szinonimák (svédül) a(z) träffa på szóra:

träffa på
Swedish

Hasonló fordítások a(z) "träffa på" szóra angolul

träffa melléknév
English
träffa ige
melléknév
English
határozószó
English
prepozíció

Példamondatok a(z) "träffa på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag ska träffa en kompis den här baren, Marquis de Sade.
I'm supposed to be meeting a friend of mine at this bar, Marquis de Sade.
SwedishAtt träffa avtal om försvarsindustrin europeisk nivå, tycker jag inte är meningsfullt.
It does not seem judicious to me to conclude agreements about the defence industry at European level.
SwedishJag skulle träffa din mamma Bali, men de ställde de in flyget.
I was meeting your mother in Bali, and they canceled the flight.
SwedishDu kommer träffa allihop igen deras långa resa till mitten.
You'll meet them all again on their long journey to the middle.
SwedishDu kan också träffa oss utbildningsmässor runt om i landet.
You can also meet us at education fairs around the country.
SwedishJag tycker att det är en god idé och har på ordförandeskapets vägnar gått med att träffa dem inom kort.
I think that this is a good idea and, on behalf of the Presidency, I have agreed to meet them very shortly.
SwedishTräffa några kompisar puben för en drink.
Meet some mates in the pub for an early evening drink.
SwedishNi kommer träffa nya kompisar nolltid, grabbar
You'll have friends here in no time, guys.
SwedishDu kan träffa experterna personligen olika EU-evenemang eller bjuda in dem att tala på ett evenemang du själv håller i.
You can meet these specialists personally at various EU-focused events or invite them to speak at your own event.
SwedishLedamöterna känner till att alla de parlamentariska delegationer vi fick träffa insisterade att jordbruksfrågorna skulle stå i fokus.
The Members know that all the parliamentary delegations we were able to meet insisted on focusing on the agricultural issue.
SwedishUnionsmedborgare som har förlorat allt måste ofta träffa personal konsulaten som är mycket motvilliga när det gäller att lägga ut pengar.
European citizens who have lost everything must often face consular offices that are very reluctant to bear the financial costs.
SwedishTänk att träffa er här!
SwedishOm några timmar kommer gruppordförandena och jag själv att träffa er nytt, denna gång för ett informellt utbyte bakom stängda dörrar.
In a few hours' time, the group chairmen and I myself will be meeting you again, this time for an informal exchange of views in camera.
SwedishJag har emellertid en annan fråga: Jag skulle vilja veta enligt vilka kriterier ni går med att träffa vissa demonstranter som kommer hit till Strasburg?
However, on another issue: I should like to know under what criteria you agree to meet certain demonstrators who come here to Strasbourg?
SwedishJag är mer osårbar än Achilles; ödet har inte en enda fläck att träffa mig på" Vad för anmärkningsvärt marskineri är det den här killen har i huvudet?
I am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me." ~~~ What kind of remarkable machinery does this guy have in his head?
SwedishOch på det djupaste planet av alla, kommer vi någonsin kunna utveckla visheten, och ärva visheten, som vi kommer behöva för att träffa valen ett klokt sätt?
And most profoundly of all, will we ever be able to develop the wisdom, and to inherit the wisdom, that we'll need to make these choices wisely?
SwedishBeskedet att president Mobutu och AFDL-ledaren Kabila skulle träffa varandra idag igen det sydafrikanska marinfartyget hälsas därför med tillfredsställelse.
The report that President Mobutu and the ADFL leader Mr Kabila are to meet again today on the South African warship is therefore to be welcomed.
SwedishJag skall träffa honom i dag eftermiddagen, och det tycker jag är viktigt eftersom jag tror att vi måste få till stånd en kraftfull och direkt dialog om dessa frågor.
I am going to meet him this afternoon, and I feel this is important precisely because I believe that we need powerful, direct dialogue on these matters.
SwedishAv den tråkiga anledningen vill SOS Demokrati bjuda in alla anhängare av vanlig bokföring att träffa fru Andreasen onsdag kl. 15.00 i möteslokalen R3.1.
Against that unfortunate background, SOS Democracy wishes to invite all adherents of ordinary accounting to meet Mrs Andreasen on Wednesday at 3 p.m. in conference room R3.1.
SwedishJag tror därför att det är möjligt att träffa överenskommelser området även i Förenta staterna, om det finns en politisk vilja till beslutsamma förhandlingar med industrierna.
Therefore I believe that if the political will to negotiate firmly with industry exists, we can also come to an agreement with the United States on this subject.