svéd-angol fordítás erre a szóra: titta på

SV

"titta på" angol fordítás

SV titta på
volume_up
{ige}

titta på (és: betrakta, se på)
Det är bra att titta bakgården, men ibland är det bra att titta sin egen gård.
It is good to look elsewhere, but sometimes it is good to look at one's own situation.
Titta siffrorna från Meteorologiska världsorganisationen.
Take a look at the figures produced by the World Meteorological Organisation.
Titta Netdays Europa, titta E-scolas.
Look at the Netdays Europe initiative, look at the E-schools.
titta på (és: härma, imitera, erbjuda, förbättra)
Han kan till och med titta de samlade programplaneringsdokumenten för att göra det.
He could even look at the Single Programming Documents in order to do this.
Därför bör vi verkligen titta denna administrativa börda.
We may then do very well to take a look at this administrative burden.
Vi behöver bara titta hur Ben Ali har behandlats de senaste månaderna.
All we have to do is look at the treatment given to Mr Ben Ali in recent months.
Det är bra att titta bakgården, men ibland är det bra att titta sin egen gård.
It is good to look elsewhere, but sometimes it is good to look at one's own situation.
Titta siffrorna från Meteorologiska världsorganisationen.
Take a look at the figures produced by the World Meteorological Organisation.
Titta Netdays Europa, titta E-scolas.
Look at the Netdays Europe initiative, look at the E-schools.
titta på (és: laga, ordna, upptäcka, märka)
Ändra vissa grundläggande förutsättningar i tabellen och titta det nya resultatet.
Modify specific basic requirements in the table and you will see the new result.
Gå ut och titta byggarbetsplatserna själva innan ni vidtar några fler åtgärder.
Go and see the building sites for yourselves before proceeding any further.
Vi ska titta de konkreta förslagen om förnybara energikällor.
We are going to see the concrete proposals regarding renewables.
titta på (és: vänta på, vakta, avvakta, betrakta)
Hur många kommer att ha lust att sitta framför sin dator och titta dessa sammanträden?
How many people will be inclined to sit at their computer and watch such broadcasts?
Det internationella samfundet kan inte längre stå och titta på.
The international community cannot just stand by and watch.
Kom med och titta lite cricket och, ännu en gång, träffa lite vanliga människor.
Come and watch some cricket and, again, meet some real people!
titta på

Szinonimák (svédül) a(z) titta på szóra:

titta på

Hasonló fordítások a(z) "titta på" szóra angolul

titta ige
melléknév
English
határozószó
English
prepozíció

Példamondatok a(z) "titta på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishBör vi inte titta investeringsmöjligheter i likhet med den franska regeringen?
Should we not be looking at investment issues as the French Government are doing?
SwedishDet inkluderar att titta migrationens grundorsaker och på utvecklingsfrågorna.
This includes looking at the root causes of migration and development issues.
SwedishVi får inte stillatigande acceptera något sådant, inte ännu en gång stå och titta på!
We cannot accept this kind of thing, we cannot witness this kind of thing again!
SwedishOm jag förstått det rätt ska kommissionen titta närmare situationen i Tyskland.
I understand that the Commission is to investigate the situation in Germany.
SwedishLåt oss titta några få exempel - för att få en inblick i vad jag pratar om här.
So, let's have some very few examples to get a sense of what I'm talking about here.
SwedishDet är självklart en fråga vi måste titta separat inom den Europeiska unionen.
This is a problem which calls for specific attention in the European Union.
SwedishLåt oss nu titta offren. Det första är den kommande europeiska konstitutionen.
Let us now turn to the victims, the first of which is the future European Constitution.
SwedishDessa problem kan lösas enkelt genom att titta vår användning av marken.
These are things that can easily be solved by looking at the way we use land.
SwedishSjälvklart kan inte Europa, nu lika lite som tidigare, sitta stilla och titta på.
Of course, Europe cannot stand idly by, just as it could not in the past.
SwedishVi håller inom Europeiska unionen att titta vilka ytterligare steg vi kan ta.
We are looking within the European Union at what further steps we can take.
SwedishVi måste titta närmare hur vi kan utvidga detta till andra åldersgrupper.
The extension of screening needs, as Mr Mussa said, to be based on science.
SwedishFinns det något slags tidsplan inom kommissionen för att titta dessa förfaranden?
Is there any sort of timetable within the Commission for looking at these procedures?
SwedishMin uppfattning är att Europeiska kommissionen inte bara kan stå och titta härvidlag.
It is my view that the European Commission cannot stand idly by on this matter.
SwedishVi måste titta allt det här innan vi går vidare med ny lagstiftning.
We must take all that into consideration before we move on to further regulation.
SwedishNi tror att ni måste börja titta riktmärkning, vilket är mycket svårt.
You think you have to start looking at benchmarking, which is very difficult.
SwedishPå europeisk nivå är initiativ definitivt en bra idé som vi måste titta närmare på.
However, a European-level initiative is definitely a good idea that must be looked into.
SwedishEU:s budget för 2003 är verkligen värd att titta på.
Mr President, ladies and gentlemen, the EU's budget for 2003 is indeed a presentable one.
SwedishTitta snarare fartygets namn: namnet på det här fartyget, det är Titanic!
Rather, think about the name of the ship. The ship is called the Titanic!
SwedishVi ska börja med att titta en kort film som sammanfattar denna viktiga dags historia.
We shall begin with a short film summarising the history of this notable day.
SwedishJag hade det stora nöjet att få titta driften i min egen valkrets.
I have had the great pleasure of looking at the operation in my own constituency.