svéd-angol fordítás erre a szóra: tilltala

SV

"tilltala" angol fordítás

SV tilltala
volume_up
{ige}

Det finns också en fördel med att jag kan tilltala kommissionsledamoten på ett språk han förstår.
There is also the added benefit that I can address the Commissioner in a language he understands.
Jag är glad att jag nu kan tilltala honom på nederländska, nu när även van den Berg gjort detta.
I am pleased that I can address him now in Dutch, now that Mr Van den Berg has just done so.
Om det här parlamentet inte talade, skulle ni som levande varelse inte kunna tilltala det.
If this Parliament did not speak, you, as a living being, could not have addressed it.
tilltala (és: be, locka, vädja, bönfalla)
Det är något som kommer att tilltala allmänheten.
This is something which will appeal to the public.
Detta torde tilltala Peter Mandelson, kommissionsledamot med ansvar för utrikeshandel.
This must hold appeal for Mr Mandelson, as Commissioner for External Trade.
Vore inte detta en praktisk och pragmatisk lösning som skulle kunna tilltala även Haarder?
Would not that be a practical, pragmatic solution that might also appeal to Mr Haarder?
tilltala (és: be om, vittna om)
tilltala (és: prägla, avsluta, fälla, fylla)
tilltala (és: antasta)
tilltala (és: förkorta, fördriva, lura, bedra)

Szinonimák (svédül) a(z) tilltala szóra:

tilltala

Példamondatok a(z) "tilltala" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEU kan kanske tilltala många intellektuellt, men talar inte längre till deras hjärta.
Europe may speak to the minds of many; it no longer speaks to their hearts.
SwedishOm det här parlamentet inte talade, skulle ni som levande varelse inte kunna tilltala det.
If this Parliament did not speak, you, as a living being, could not have addressed it.
SwedishDet är en imponerande handling som bör tilltala EU:s folk.
This is a formidable document that should commend itself to the people of Europe.
SwedishTill sist hoppas jag att detta direktiv kommer att tilltala en stor majoritet så att vi kan göra denna inre marknad effektivare.
I think that we should persevere with the Commission proposal to organise it at European level.
SwedishAnvändandet av ett vaccin i förebyggande syfte skulle leda till mycket färre regler i EU, vilket verkligen borde tilltala kommissionen.
With regard to foot-and-mouth disease, similar provisions have already been put in place.
SwedishDet finns också en fördel med att jag kan tilltala kommissionsledamoten på ett språk han förstår.
That dealt with perhaps a much more complex problem because of the staffing situation there – it being a much older foundation.
SwedishJag hoppas att denna överenskommelse kommer att tilltala såväl ALDE-gruppen som parlamentet, rådet och kommissionen.
I hope this agreement will commend itself for approval to my group, to the House and to the Council and Commission.
SwedishDärvid måste jag även tilltala er eftersom jag i ärlighetens namn undrar vilket parlament det här presidiet egentligen tillhör.
And I have to put these to you, because in all honesty I wonder which parliament our Bureau actually represents.
SwedishTill sist hoppas jag att detta direktiv kommer att tilltala en stor majoritet så att vi kan göra denna inre marknad effektivare.
Finally, I hope that this directive will attract a large majority, so that we can make the internal market more efficient than it already is.
SwedishJag tror att ert intresse för öppenhet genom publicering är något som skulle tilltala detta parlament.
   Mr Nordmann, I believe that your expression of interest in transparency through publication is something that would commend itself to this House.
SwedishTrots allt borde det faktiskt även tilltala kommissionen att på sikt gå över till ett system med en tillåten totalfångst (TAC) för en treårsperiod.
It would, in fact, be appealing, also for the European Commission, in time, to switch to a three-year Total Allowable Catches (TAC) scheme after all.
SwedishInnan jag går in på betänkandet av Zimmermann vill jag säga att det gläder mig att jag kan tilltala henne på vårt gemensamma modersmål, nederländska.
Mr President, before I go into Mrs Zimmerman's report I would like to say that I am pleased to be able to speak to her in our mother tongue, Dutch.
SwedishDu bör tilltala Yulia Tymoshenko på samma sätt som vi tilltalar våra vänner i Regionpartiet, med andra ord bör du uppmuntra henne att välja den europeiska vägen.
You should talk to Mrs Tymoshenko in the same way as we do to our friends in the Ukrainian Party of Regions, in other words, you should encourage her to take the European route.