svéd-angol fordítás erre a szóra: tillbaka-

SV

"tillbaka-" angol fordítás

EN

SV tillbaka-
volume_up
{melléknév}

tillbaka- (és: motsträvig, blyg, sen, generad)
Vi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
Så, undvik alltid krig, för det leder alltid till att människan pressas tillbaka.
So, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
Ett steg tillbaka är varken möjligt eller godtagbart.
A backward step is neither possible nor acceptable.

Szinonimák (svédül) a(z) tillbaka szóra:

tillbaka

Példamondatok a(z) "tillbaka-" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishNi har helt rätt i att vi har dragit tillbaka resolutionsförslagen.
Mr President, you are quite right, we have withdrawn the motions for resolutions.
SwedishNär det gäller förslaget framför oss vill jag be kommissionen dra tillbaka det.
Regarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
SwedishSå snart Picasa-teamet har åtgärdat problemet kommer bakgrundsbilden tillbaka.
As soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
SwedishJag tror att medborgarna blir väldigt nöjda när de får tillbaka dessa fyra cent.
I believe that each citizen would be very pleased to receive these four cents.
SwedishSom tur var drog rådet tillbaka denna absurda och ej godtagbara hemligstämpling.
Fortunately, the Council reconsidered this absurd and unacceptable classification.
SwedishTurkiet måste därför dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från Republiken Cypern.
As such, Turkey must withdraw its occupying troops from the Republic of Cyprus.
SwedishVi kan alltså inte vänta på att Förenta staterna drar tillbaka sitt jordbruksstöd.
We cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
SwedishVi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
We want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
SwedishKan jag få veta på vems begäran och vilka skäl som angavs för att ta tillbaka den?
Can I be told at whose request, and what reasons were given for withdrawing that?
SwedishJag behöver inte låta begäran gå till omröstning, eftersom den dras tillbaka.
There is therefore no need to vote on this proposal since it has been withdrawn.
SwedishI Georgien vägrar ryska styrkor att dra sig tillbaka och stöder separatisterna.
In Georgia Russian forces are refusing to withdraw and are supporting separatists.
SwedishOm det står stilla riskerar det att gå tillbaka.
Well, Europe cannot stand still; if it stood still, it could go into reverse.
SwedishOm man med politiska medel skall uppnå fred, måste militären dra sig tillbaka.
If peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
SwedishMen som också redan nämnts har ändringsförslagen från min grupp dragits tillbaka.
However, as has already been mentioned, my group's amendments have been withdrawn.
SwedishIngen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
No one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
SwedishDen andra frågan är om ni i fall ni drar tillbaka er fråga kan omformulera den.
The second point is that if you withdraw your question you can reformulate it.
SwedishDet är därför ännu inte tid att dra tillbaka de stödåtgärder som har vidtagits.
It is therefore not yet time to withdraw the support measures that have been taken.
SwedishHerr talman, på De grönas vägnar drar vi också tillbaka vårt resolutionsförslag.
Mr President, on behalf of the Greens, we also withdraw our motion for a resolution.
SwedishOch jag fruktar att vi måste be kommissionen dra tillbaka sitt förslag och börja om.
And I fear we must ask the Commission to take its proposal away and start again.
SwedishDärefter ser vi att Amerika drar sig tillbaka från fredsprocessen i Mellanöstern.
Subsequently, we witnessed America's withdrawal from the Middle East peace process.