svéd-angol fordítás erre a szóra: tigga

SV

"tigga" angol fordítás

SV tigga
volume_up
{ige}

1. szleng

tigga (és: snylta)
volume_up
to mooch {i.} [Am.] [szl]

2. egyéb

tigga (és: be, be om, anhålla, tig)
Om barn alltid går hungriga kommer de att börja tigga och till och med stjäla.
If children are constantly hungry, they will begin to beg and even steal.
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Utan MTV och rena lakan kommer hon att tigga om att få komma hem.
Without MTV and clean sheets she'll beg to come home.
tigga
tigga (és: bomma)
Maybe scrounge a couple of bucks.

Példamondatok a(z) "tigga" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishInom sjukvården tvingas man tigga allmosor för att hantera vissa sjukdomar.
The health sector has been reduced to collecting public money in order to contend with some diseases.
SwedishIngen europé och således inte heller någon grek tycker om att tigga.
(EL) Madam President, certainly no European, and hence no Greek, likes to go round with a begging bowl.
SwedishSka vi nu glömma bort det uttalandet från denne utpressare och springa efter honom och tigga om samarbete?
Now we forget the words of this blackmailer and run after him begging for cooperation?
SwedishBarn används av mödrar från Öst- och Centraleuropa för att tigga på gatorna i våra städer.
Children are being used by mothers from eastern and central Europe on the streets of our cities for begging.
SwedishLåt i stället dessa herrar arbetsgivare tigga allmosor!
I would like to see employers come round to collect public money.
SwedishAtt tigga bidrag och flytta saker från en pelare till ett annat område är inte det bästa sättet att hantera frågan.
Passing the hat round and trying to move things from pillar to post is not the model way of doing things.
SwedishMan får inte börja tigga om längre övergångsperioder, för det ger helt fel signal till det brittiska näringslivet.
One should not ask for longer transitional periods, for that gives British industry entirely the wrong signal.
SwedishInga fler barn som inte går i skolan, inga mer barn som tvingas tigga eller exploateras.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, no more children who do not go to school, no more children forced into begging or being exploited.
SwedishEn hoppfull plats var barnhemmet i Liptovský Ján, där en grupp romska barn fick kläder och kunde le och leka i stället för att tigga.
One place of hope was the orphanage in Liptovský Ján, where a group of Roma children were clothed, smiling and playing, rather than begging.
SwedishForskningen tycker sig vara för fin för att tigga om pengar. Partierna räknar inte forskarna, eftersom de är för få.
Researchers themselves are above taking to the streets, and they do not count, as far as the political parties are concerned, because there are not enough of them.
SwedishAtt tigga, att undanhålla barnen grundläggande hälso- och sjukvård, eller ännu värre att systematiskt hålla dem borta från skolan, är helt enkelt fel i vårt samhälle.
Begging, keeping children from basic health care, or worse, systematic school absenteeism, are altogether wrong in our society.
SwedishFör mig är det en fullständigt oacceptabel och förödmjukande situation att EU:s företrädare, efter att ha beviljats tillträde till dessa områden, ändå tvingas att tigga om detta.
I find it is a really intolerable and humiliating situation that the EU representatives have to ask for access to these entities which had been agreed.