svéd-angol fordítás erre a szóra: tänka efter

SV

"tänka efter" angol fordítás

SV tänka efter
volume_up
{ige}

tänka efter (és: ana, anse, tänka, betänka)
På dessa områden borde rådet återigen tänka efter innan de vidtar särskilda åtgärder.
Again, in these areas, the Council should think twice about certain measures.
Men dagens åstramningar ger inte det grekiska samhället tid att stanna upp och tänka efter.
Yet the prevailing austerity does not give Greek society time to stop and think.
Det borde tänka efter ordentligt när det gäller åtgärderna för att nå de målen.
It should think hard about the means for achieving these goals.
tänka efter (és: anse, betänka, beakta, tycka)
Vi bör tänka efter om inte detta är en del av lösningen.
We ought to consider whether this might not be part of the solution.
Låt oss för ett ögonblick tänka efter var vi hade befunnit oss i dag om vi inte hade haft denna framgång.
Let us consider for a moment where we would be today if we had not had this success.
Let us just consider for a moment.
tänka efter (és: avspegla, tänka, betänka, tänka på)
Jag uppmanar kommissionen att tänka efter och skrinlägga förslaget.
I call upon the Commission to reflect on this and shelve the proposal.
Jag instämmer med tidigare talare i kravet på att kommissionen bör tänka efter.
Commissioner, I join with previous speakers in urging the Commission to reflect.
Jag har över huvud taget inget emot att Santer säger, att ni måste tänka efter mer.
I have nothing at all against Mr Santer saying that they must reflect more.

Szinonimák (svédül) a(z) tänka efter szóra:

tänka efter

Hasonló fordítások a(z) "tänka efter" szóra angolul

tänka ige
efter melléknév
efter határozószó
efter prepozíció
tanka ige

Példamondatok a(z) "tänka efter" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag vill ta upp två aspekter som kanske kan få er att stanna upp och tänka efter.
I would like to mention two aspects and perhaps give you pause for thought.
SwedishDärför vill jag uppmana våra österrikiska kolleger att tänka efter lite.
I therefore ask our Austrian fellow-Members to be a little more reflective.
SwedishDen pseudomoral som finns i samhället borde få oss att tänka efter.
The deadening pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
SwedishVi borde tänka efter om det skulle kunna komma därhän att vi måste sätta in en polisstyrka.
Nonetheless, I am in complete agreement with the actions of the contact group.
SwedishSecchis betänkande kommer fram till en viktig slutsats som borde få oss att tänka efter.
Mr Secchi's report reaches one important conclusion which merits further consideration.
SwedishDet skulle vara bra om vi kunde tänka efter lite grand även i den här frågan.
I would appreciate it if we began to reason a little on this point.
SwedishVi behöver mycket mer tid på oss, och vi behöver tänka efter bättre för att göra detta.
Clearly we have to do that with much more time and better thought.
SwedishHan har satt fingret på en rad problem som borde få alla berörda att tänka efter.
He has put his finger on a number of problems which should prompt reflection by all interested parties.
SwedishVi kommer nu att göra ett uppehåll för eftertanke, och vi måste använda det till att tänka efter.
Where the Constitutional Treaty is concerned, we must be self-critical.
SwedishVad den sista punkten beträffar bör kommissionen tänka efter hur planerna skall genomföras i praktiken.
As for the latter, the Commission should reconsider how it intends to implement its plans practically speaking.
SwedishJag är gärna beredd att framföra era argument till rådet och ännu en gång tänka efter om man kan ta hänsyn till omständigheterna.
I am quite prepared to put your arguments to the Council again and to reconsider them.
SwedishLåt oss tänka efter och uppskatta en man som honom.
And let's just pause and appreciate a man like that.
SwedishHär kan man särskilt tänka på fisket efter vitlinglyra.
In particular smelt fishing should be examined.
SwedishMaktens sätt att tänka finns kvar även efter kriget.
The logic of force is persisting after the war.
SwedishDet finns beståndsdelar här som borde få oss att tänka efter.
SwedishSamtidigt bör vi tänka efter lite och inte omedelbart börja trycka på våra knappar i inrikespolitiska syften.
At the same time, we should pause for thought and not immediately start pressing our buttons for internal political purposes.
SwedishDärför måste vi verkligen tänka efter.
So we must give careful thought to this.
SwedishJag anser att vi måste tänka efter.
I believe that reflection is in order.
SwedishVi bör alltså tänka efter över Brysselpolitiken som en gemenskap av stater av ett helt unikt slag, utan historiska förebilder.
We must therefore be thinking in terms of a Brussels Republic, a unique community of States without historical precedent.
SwedishSå man behöver tänka efter ytterligare.