svéd-angol fordítás erre a szóra: svepa

SV

"svepa" angol fordítás

SV svepa
volume_up
[svepte|har svept] {ige}

2. "död person"

svepa
volume_up
to lay out {i.} (dead person)

Szinonimák (svédül) a(z) svepa szóra:

svepa
Swedish

Példamondatok a(z) "svepa" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi ser förändringens vind svepa genom Mellanöstern.
We are seeing the winds of change sweeping through the Middle East.
SwedishÄven där kommer demokratiseringsvinden att svepa fram. Man behöver inte vara profet för att se det komma.
They, too, will be swept by the wind of democratisation; you do not need to be a prophet to see this coming.
SwedishDet kanske inte är ett definitivt hinder för medlemskap i EU, men vi kan i ärlighetens namn inte bara svepa det under en alltför läglig turkisk matta.
It may not be a final barrier to membership of the EU, but we cannot in all honestly just sweep it under an all too convenient Turkish carpet.
SwedishDet fritt flödande vattnet svämmade först över flodbäddarna och började sedan spränga flodbankar, översvämma fält, förstöra vägar, svepa med sig broar och undergräva järnvägsspår.
The unleashed water first overflowed the riverbeds, and then began to burst river banks, flood fields, destroy roads, sweep away bridges and undermine railway tracks.
SwedishSamtidigt lade det grunden för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och för minskningen av jordbruksutgifterna, vilket kommer att svepa bort ännu fler små och medelstora bolag.
At the same time, it laid the foundations for the new review of the CAP and for reducing agricultural spending, which will wipe out even more small and medium-sized holdings.
SwedishSamtidigt lade det grunden för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och för minskningen av jordbruksutgifterna, vilket kommer att svepa bort ännu fler små och medelstora bolag.
The negotiations which the European Parliament will open with the Council are similar to the debate which the Dutch Lower Chamber holds with the Cabinet in response to the Queen’ s speech.