SV störta
volume_up
[störtade|har störtat] {ige}

Vi menar att folket självt måste störta denna regim.
We believe that the people themselves must bring down this regime.
I Afghanistan var vi säkra på att det afghanska folket självt var redo att störta talibanregimen.
In Afghanistan, we were sure that the Afghan people themselves were ready to bring down the Taliban regime.
Den demokratiske oppositionsledaren Sam Rainsy har gått under jorden, anklagad för att vilja störta regeringen.
The democratic opposition leader Sam Rainsy has now gone into hiding, accused of plotting to bring down the government.
Fast vi kommer fortfarande att störta och det kommer att göra ont.
But we are still, however, going to crash and it will hurt.
Om de slås ut till följd av tekniska problem eller avsiktligt sabotage, störtar de.
If these engines fail as a result of technical problems or deliberate sabotage, then the aircraft will crash.
   – Man väntar inte på att ett flygplan ska störta innan man testar flygplanets säkerhet, och det bör vi inte heller göra när det gäller kemikalier i hushållsprodukter.
   You do not wait for an aeroplane to crash before you test it for safety, and neither should we for chemicals in household products.
Angående: Försök att störta Venezuelas lagligt valde president
Subject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
De vill också störta Bahreins regering av en enkel orsak.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Tillsammans med USA försöker de att störta socialismen på revolutionens ö.
Together with the USA, they are endeavouring to overthrow socialism on the island of the revolution.
Han var på väg till Bukarest med tolv andra personer när hans flygplan förlorade höjd; det föll från 25 000 fot till 3 000 fot utan att störta, för att slutligen gå ner på Bukarests flygplats.
He was travelling with 12 other people to Bucharest when his plane lost altitude and dropped from 25,000 feet to 3,000 feet without crashing, finally coming to land at the airport in Bucharest.
störta (és: slå, kasta, slänga, rusa)
störta (és: fly, flyga upp, fara, flyga)
Detta krig kommer att störta oss ner i civilisationernas krig.
This war will precipitate a conflict between civilisations.

Szinonimák (svédül) a(z) störta szóra:

störta

Példamondatok a(z) "störta" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishNu i Indien, är dom störta skillnaderna inom staterna, snarare än mellan staterna.
Now in India, the big inequities are within the state, rather than between the states.
SwedishMen det är inte vi, som ska störta den brittiska regeringen, det får andra göra.
But it is not we who elect the British Government; that is the responsibility of others.
SwedishDen fick Europa att fokusera på möjligheten att störta den kommunistiska förtryckarregimen.
It entered on the agenda of Europe the possibility of liquidating Communist tyranny.
SwedishVi kan antingen förvandla vår värld till en blomstrande trädgård eller störta den i fördärvet.
We shall either transform our world into a blossoming garden or bring about its ruin.
SwedishDärför uppmanar vi arbetstagarna att förenas och störta denna gräsrotsfientliga politik.
That is why we call on the workers to rally round and overturn this anti-grass roots policy.
SwedishLär oss inte senare tiders historia att artificiella konstruktioners öde är att störta samman?
Does recent history not teach us that artificial constructions are destined to collapse?
SwedishDet finns inte heller någon skyddande maktfaktor som kan störta honom.
There is also no protective power which could bring him down.
SwedishDet är därför USA och EU vill störta den kubanska revolutionen.
Since March, twenty-seven journalists have been imprisoned, and three were already in prison.
SwedishÄr det alltså verkligen Europas kallelse att försöka störta regimer?
Is this indeed Europe's mission to seek to overturn regimes?
SwedishMen att störta en regering är en sak, att bygga en stabil demokrati är lite mer komplicerat.
But overthrowing a government is one thing and building a stable democracy is a bit more complicated.
SwedishNedrustning uppnås genom folkets kamp för att störta de suveräna politiska makterna.
No longer must the EU-China dialogue treat human rights as marginal – they deserve to be given pride of place.
SwedishDet kan vara något så vardagligt som skor, och något så komplicerat som att störta en regering.
It can be something as prosaic as shoes, and something as complicated as overthrowing a government.
SwedishSyftet bör när allt kommer omkring inte vara att störta regeringen, utan att hjälpa Vitrysslands folk.
After all, the aim should not be to topple the government, but to help the people of Belarus.
SwedishOch det finns andra som vi gärna skulle vilja störta!
There are certainly other regimes that we would like to see overturned!
SwedishDet är därför USA och EU vill störta den kubanska revolutionen.
That is why the United States of America and the European Union want to overturn the Cuban revolution.
SwedishDet är goda nyheter och det är också till störta delen er förtjänst.
That is good news, and is also largely thanks to you.
SwedishDet vore inte så bra om parlamentet skulle störta sig in i diskussionen som en elefant i en porslinsaffär.
It would not be appropriate if Parliament waded into the discussion like a bull in a china shop.
SwedishNedrustning uppnås genom folkets kamp för att störta de suveräna politiska makterna.
The promotion of disarmament can be achieved through the fight of the peoples to overturn the sovereign political forces.
SwedishDet finns tyvärr vissa fall då man blir tvungen att ockupera ett land om man vill störta en diktatur.
There are times, unfortunately, when you have to occupy a country if you want to overturn a dictatorship.
SwedishDen segerrika oppositionen SDK har kommit fram i viljan att störta Meciar.
The victorious opposition, the Slovak Democratic Coalition (SDK), has found its feet in the determination to oust Meciar.