svéd-angol fordítás erre a szóra: stämpla

SV

"stämpla" angol fordítás

SV stämpla
volume_up
[stämplade|har stämplat] {ige}

stämpla (és: prägla, krossa, trycka, frankera)
Och den afghanska soldaten blev så snopen av att se mig att han glömde att stämpla mitt pass.
And the Afghan soldier was so surprised to see me that he forgot to stamp my passport.
Vår brittiska lösning är att stämpla äggen mekaniskt på värpanläggningen med de koder som motsvarar produktionsmetoden.
Our UK solution is to mechanically stamp eggs with the code numbers that represent their method of production at the laying farm itself.
Vi vet att de användes för att stämpla lerstycken som fästes vid buntar av varor som skickades från ett ställe till ett annat.
We know that these were used for stamping clay tags that were attached to bundles of goods that were sent from one place to the other.

Szinonimák (svédül) a(z) stämpla szóra:

stämpla

Példamondatok a(z) "stämpla" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är däremot helt oacceptabelt att stämpla en hel nation på det här viset.
However, branding a whole nation like this is unacceptable.
SwedishParlamentet har ju faktiskt inget intresse av att stämpla kommissionen rent allmänt som syndabock.
Ultimately, Parliament has no interest in branding the Commission as its general scapegoat.
SwedishDet är så här dessa människor arbetar, genom att stämpla sina politiska motståndare som monster.
This is the way in which these people work, by branding their political opponents as monsters.
SwedishDet är självklart inte meningen att stämpla de nya medlemsstaterna som ett slags andraklassens stater.
It follows that this is not a way of branding the new Member States as second-class states.
SwedishIngen här i parlamentet blir antifascist genom att stämpla sina politiska motståndare som fascister.
No one in this House becomes an anti-fascist by denouncing their political opponents as fascists.
SwedishDet får självklart aldrig ge anledning till att stämpla de personer som är smittade med aidsviruset.
It goes without saying that this should never give rise to the stigmatisation of those who are infected with the AIDS virus.
SwedishVi medverkar alla till att stämpla människor som, om de hade en fysisk sjukdom, skulle få vår sympati och vårt stöd.
We all contribute to the stigmatisation of people who, if they had a physical problem, would receive our sympathy and support.
SwedishMan kan trots allt inte bara stämpla varje offer som oskyldigt och alla som är på toppen som skyldiga vid just denna tidpunkt.
After all, you cannot just simply label every victim as innocent and anyone who is on top as guilty at that particular moment.
SwedishJag var på väg att stämpla ut.
SwedishVi vet att de användes för att stämpla lerstycken som fästes vid buntar av varor som skickades från ett ställe till ett annat.
We know that these were used for stamping clay tags that were attached to bundles of goods that were sent from one place to the other.
SwedishDet finns undantag i varje samhälle, men det är inget skäl till att generalisera och stämpla hela det indiska samhället som fundamentalistiskt.
There are exceptions in every society, but this is no reason to generalise and brand the Indian society as a whole as fundamentalist.
SwedishJag vill bara säga att man kan föra en debatt utan att stämpla människor och utan att förolämpa dem och förödmjuka dem.
Mr President, I would simply like to say that it is possible to have a debate without stigmatising people and without insulting and humiliating them.
SwedishFlyktingar stämplas schablonmässigt som kriminella och hjälpmedlet Eurodac, herr Wiebenga, är ett sätt att schablonmässigt stämpla flyktingar som kriminella.
Refugees are being criminalized indiscriminately and the medium of Eurodac, Mr Wiebenga, is a means of criminalizing refugees indiscriminately.
SwedishDetta är uppenbart bara ett av många operativa instrument, men att systematiskt stämpla resehandlingar kan effektivt bidra till att bekämpa illegal invandring.
This is obviously just one of many operational instruments, but systematically stamping travel documents may contribute effectively to the fight against illegal immigration.
SwedishDetta är uppenbart bara ett av många operativa instrument, men att systematiskt stämpla resehandlingar kan effektivt bidra till att bekämpa illegal invandring.
A party such as mine, which is the third biggest municipal political force in our country, has no presence on our television and I believe this issue is fundamental to European integration.
SwedishIngen vill göra sig skyldig till rasism, det hör till de starka och laddade ord med vilka man förutom att kämpa mot orättvisor, alldeles uppenbart även kan slå och stämpla.
Nobody wants to be accused of racism; it is one of those strong and highly-charged words which can easily be used not only to struggle against injustice but also to attack and to brand people.
SwedishDetta gynnar inte bara dessa politiker utan även de kyrkliga myndigheterna som allt oftare tar chansen att visa upp sin aversion mot homosexuella personer och stämpla dem som syndare.
This applies not just to politicians but also to the Church authorities, who more and more often do not miss an opportunity to show their aversion to homosexuals, branding them as sinners.