svéd-angol fordítás erre a szóra: small


Erre gondoltál: smäll, smälla
SV

"small" angol fordítás

volume_up
small {hímn. és nőn.}
EN
EN

"small" svéd fordítás

SV

SV small
volume_up
{hím és nőnemű}

small (és: uppsving, boom, dån, brus)
Utan nummerna så finns det ingen smäll.
Without the numbers, there's no boom.

Szinonimák (angolul) a(z) small szóra:

small

Példamondatok a(z) "small" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag röstade för Edit Herczogs betänkande om en ”Small Business Act”.
Mr President, I voted in favour of Mrs Herczog's report on the Small Business Act.
SwedishOch av de 10 procent som landade, var det 16 procent som inte ens small av; de blev till damm.
And of those 10 percent that landed, 16 percent didn't even go off; they were duds.
SwedishEtt sådant här val får inte göras igen i framtiden, inte heller vad gäller en small bang.
We must not choose this way again in future, not even with a small bang.
SwedishAtt genomföra ”Small Business Act” stärker därför konkurrenskraften.
Therefore, implementing the SBA strengthens the aspect of competitiveness.
SwedishJag röstade för Herczogbetänkandet om en ”Small Business Act”.
I voted in favour of the Herczog report on the establishment of a Small Business Act.
SwedishDetta är själva lagstiftningskärnan, om man får kalla den så, i ”Small Business Act”.
Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.
SwedishInitiativet till stöd för småföretag i Europa (”Small Business Act”) är ett steg i rätt riktning.
Drawing up a Small Business Act on a European scale represents a step in the right direction.
SwedishI testernas andra fas hade vi bara olika storlekar: small, medium, large och extra-large.
For the second phase of the trials we just had different sizes, small, medium, large and extra-large.
SwedishDe utfästelser som har gjorts i enlighet med ”Small Business Act” för Europa är uppenbarligen svåra att uppfylla.
The promises made under the Small Business Act for Europe are apparently hard to keep.
SwedishÅtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa -"Small Business Act" (debatt)
Steps towards improving the environment for SMEs in Europe - Small Business Act (debate)
SwedishÅtgärder för att förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag i Europa - ”Small Business Act” (omröstning)
Steps towards improving the environment for SMEs in Europe - Small Business Act (vote)
SwedishSmå företag - small and medium-sized enterprises - har inte heller i Tyskland integrerats i tillräcklig omfattning.
There is inadequate provision for small and medium-sized enterprises, including in Germany.
SwedishSmall är fortfarande, i detta fall, beautiful.
In this matter, small continues to be beautiful.
Swedishbetänkandet av Edit Herczog, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, om en ”Small Business Act” för Europa, och
the report by Mrs Herczog, on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy, on the Small Business Act.
SwedishDet europeiska krisbekämpningsprojektet innefattar bland annat stöd till småföretag genom småföretagsakten (Small Business Act).
The European crisis management programme includes assistance for small undertakings under the Small Business Act.
SwedishVi kan gå tillbaka till de tidiga stadierna i "The Big Bang", men vi vet fortfarande inte vad som small eller varför.
Well, we can trace things back to the earlier stages of the Big Bang, but we still don't know what banged and why it banged.
SwedishAv den anledningen kommer Small Business Act for Europe, som antogs av kommissionen år 2008, att revideras under de kommande dagarna.
That is why the Small Business Act for Europe, adopted by the Commission in 2008, is to be revised in the coming days.
SwedishEn bomb small av bredvid honom.
SwedishFör det sjunde kommer initiativet till stöd för småföretag i Europa (”Small Business Act”) säkert att bidra till ytterligare initiativ här i parlamentet.
Seventhly, the Small Business Act will trigger a further initiative in this House, without any doubt.
Swedish19. ”Small Business Act” för Europa (