svéd-angol fordítás erre a szóra: smältdegel

SV

"smältdegel" angol fordítás

volume_up
smältdegel {hímn. és nőn.}

SV smältdegel
volume_up
{hím és nőnemű}

1. átvitt értelemben

smältdegel
Hela denna plats är en oerhört instabil smältdegel som lätt kan explodera.
The whole place is a highly unstable melting pot and could easily explode.
Särskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ”smältdegel” har misslyckats.
The attacks on London in particular showed that the idea of the ‘melting-pot society’ has failed.
Alla dessa orsaker är en smältdegel för liv som krossas av någras lystenhet och andras avvikande beteende.
All these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.

2. "eldfast skål"

smältdegel (és: prov, degel)
I sitt installationstal sa han att församlingen skulle spela en nyckelroll för att utveckla den europeiska andan, som församlingen enligt honom ”hade varit och var en smältdegel för”.
In his inaugural address, he said that the Assembly would play a key role in developing the European spirit, 'for which', he said, 'the Assembly was and remains the crucible'.

Példamondatok a(z) "smältdegel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFör låt oss vara klarsynta: Europa har ofta varit rasismens smältdegel.
We can, moreover, even see the revival of racism in some European Union countries.
SwedishDen är en säkerhet för gemenskapsintegrationen och en smältdegel för en gemensam administrativ kultur.
It is the guarantor of Community integration and the foundation of a common administrative culture.
SwedishSärskilt attackerna i London visade att tanken på samhället som ” smältdegel ” har misslyckats.
Far from it; these terrorists set out to kill indiscriminately as a means of turning Europe, our values and our lives upside down.
SwedishEuropaparlamentet som smältdegel för de europeiska kulturernas mångfald kommer att behöva engagera sig speciellt i denna fråga.
The European Parliament will play a particularly active part in this matter as a focus for the variety of European cultures.