svéd-angol fordítás erre a szóra: slutpunkt

SV

"slutpunkt" angol fordítás

volume_up
slutpunkt {hímn. és nőn.}

SV slutpunkt
volume_up
{hím és nőnemű}

slutpunkt
Det var dock en utgångspunkt, inte en slutpunkt.
However, it was a starting point, not an end point.
Peka på den plats där linjen ska börja och dra musen med nedtryckt musknapp till linjens slutpunkt.
Click where you want the line to begin and drag the mouse to the end point of the line.
History has no end point.
slutpunkt

Szinonimák (svédül) a(z) slutpunkt szóra:

slutpunkt
Swedish

Példamondatok a(z) "slutpunkt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet var mycket svårt att överhuvudtaget föra förhandlingarna fram till en slutpunkt.
It was extremely difficult to bring the negotiations to a conclusion at all.
SwedishKusthamnarna är ofta start- och slutpunkt för lasttrafiken i Europa.
Very often, seaports are the first and last ports of call for cargo in Europe.
SwedishSammanfattningsvis har ett arbete inletts som kommer att föra oss till en historisk slutpunkt.
In short, we have started a process that will take us to an historic conclusion.
SwedishHär definierar du hur stort det vertikala linjeavståndet ska vara vid förbindelsens slutpunkt.
Define how large the vertical spacing is to be at the end of the connector.
SwedishEtt inledande av förhandlingar om anslutning skulle vara både en slutpunkt och en nystart.
It was also not Ukraine’ s fault that it was a Soviet republic in 1963.
SwedishNu kan du flytta förbindelsens start - eller slutpunkt och t.ex. placera den på en annan fästpunkt.
You can then move the start or end points, and attach them to another gluepoint.
SwedishEtt inledande av förhandlingar om anslutning skulle vara både en slutpunkt och en nystart.
The opening of accession negotiations will be both a point of arrival and a point of departure.
SwedishDetta skulle nog kunna utgöra första delen av den sträcka ni berörde från Paris och med Wien som slutpunkt.
This could well be the first stage of the Paris-Vienna route you have mentioned.
SwedishDetta är således inte en slutpunkt utan ett startskott, ett viktigt nytt steg i klimatdebatten.
This is not an end, therefore, but a beginning, an important new step in the climate debate.
SwedishI det här rotationsfältet anger du hur stort det horisontella linjeavståndet ska vara vid förbindelsens slutpunkt.
Define how large the horizontal spacing is to be at the end of the connector.
SwedishLåt oss alla se till att Nice inte blir en slutpunkt utan ett avstamp för ett stort projekt.
Let us all endeavour to ensure that Nice is not the end of the line but the launching pad for a major project.
SwedishDet var mycket svårt att överhuvudtaget föra förhandlingarna fram till en slutpunkt.
In this instance, however, a great many companies and what has come to be known as ‘ civil society’ were also involved.
SwedishAnge ett nytt maximivärde för axelns slutpunkt i det här textfältet.
Enter a maximum value for the end of the Y axis.
SwedishOm produkter ändå kommer till sin slutpunkt så måste återanvändning och återvinning vara en självklarhet.
If products do reach the end of their useful lives, re-use and recycling should be the obvious choice.
SwedishMin slutpunkt rör vårt engagemang som parlamentariker.
My final point concerns our engagement as parliamentarians.
SwedishBudgetförfarandet för 1999, herr ordförande, är med Europaparlamentets andra behandling på väg mot sin slutpunkt.
The 1999 budgetary procedure is coming to an end with the European Parliament's second reading.
SwedishDet måste tas som utgångspunkt, inte som en slutpunkt.
It must be used as a starting point, not as the end game.
SwedishNär du släpper musknappen skapas linjens slutpunkt.
By releasing the button you will set the end of the line.
SwedishFörst som sist måste det stå klart att Nice inte är stadgans slutpunkt utan dess början.
All in all, we must get the message across that Nice will not be the end of the road for the Charter, but only the beginning.
SwedishPeka på den plats där ellipsen ska börja och dra musen med nedtryckt musknapp till motsatt slutpunkt.
Click where you want to position the object and drag the mouse to the opposite side until the desired size has been reached.