svéd-angol fordítás erre a szóra: skadad

SV

"skadad" angol fordítás

EN

SV skadad
volume_up
{melléknév}

Tjugo tusen hektar skog har skadats i Katalonien, varav 75 procent är antingen allvarligt eller mycket allvarligt skadad.
Twenty thousand hectares of forest have been affected in Catalonia, 75% of which is either seriously or very seriously damaged.
Hundratals företag drabbades svårt av flodvågen, genom att deras företag respektive byggnader blev svårt skadade eller förstörda.
Hundreds of businesses were seriously affected by the floods, their plant and buildings badly damaged or wrecked.
Landets infrastruktur har dessutom blivit allvarligt skadad.
According to the Chilean President, Mrs Bachelet, 80% of the population was affected and the country's infrastructure has been seriously damaged.
skadad (és: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {mn}
Jag blev påkörd, kan man tänka sig, av en ledamot av Europaparlamentet: jag bröt foten och armen och skadade huvudet.
A Member of the European Parliament - what a coincidence - ran into me: I have got a broken foot and a broken arm and my head is in very bad shape; I have suffered greatly as a result of this.
skadad (és: tilltufsad)
Den sittande kommissionens trovärdighet är allvarligt skadad.
The credibility of the current Commission has been seriously damaged.
Den kan ha blivit skadad antingen på grund av en skadad installation eller egna ändringar.
This database could be damaged either as a result of a damaged installation or due to changes made by the user.
Det finns förvisso ett akut behov när det gäller skadad infrastruktur.
There is indeed an urgent need when it comes to the damaged infrastructure.
skadad
volume_up
injured {mn} (hurt, physically damaged)
Lyckligtvis blev ingen skadad men de materiella skadorna blev omfattande.
Fortunately, no one was injured but there was significant material damage.
Alla som lever i fattigdom får sin värdighet skadad och det är oacceptabelt för oss.
The dignity of all those living in poverty is injured and, to us, that is unacceptable.
En av besökarna protesterade dock mot detta och blev skadad.
One of the visitors tried to stop him and was injured.
skadad (és: sårad)
Den ligger på havsbotten som om den vore skadad.
It will lie at the bottom of the ocean as if wounded.
Jag har sett offer för förtrycket, kvinnor och män, skadade, döende eller döda.
I have seen victims of repression, women and men wounded, dying and dead.

Szinonimák (svédül) a(z) skadad szóra:

skadad

Példamondatok a(z) "skadad" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOm du kommer till oss med en skadad bukspottkörtel, tar vi helst celler från det organet.
If you present with a diseased pancreas we'd like to take cells from that organ.
SwedishVi kan konstatera att det finns fall där strandade havsdäggdjur har skadad hörsel.
We shall vote in favour of the resolution and against the amendment.
SwedishKOntrollera att filen finns och inte är skadad ochförsök sedan att importera den igen.
Please make sure the file exists and is not corrupt andthen try importing the file again.
SwedishOm du kommer till oss med en skadad luftstrupe, använder vi helst celler från din luftstrupe.
If you present with a diseased wind pipe we'd like to take cells from your windpipe.
SwedishOch detta var ett problem: att bygga den så ultralätt att ingen skulle bli skadad om den föll ner.
And this was one issue: to build it that lightweight that no one would be hurt if it fell down.
SwedishEn abort är en katastrof för modern, som ofta blir känslomässigt skadad för resten av sitt liv.
An abortion is a catastrophe for the mother, who is often emotionally scarred for the rest of her life.
SwedishMen dör jag eller blir skadad så får snuten se den.
But if I die, or get harmed in any way, the cops get the tape.
SwedishOm webbläsaren fortfarande visar meddelandet "Oj, ett fel har uppstått." så kanske din användarprofil är skadad.
If the browser continues to display the "Aw, Snap!" message, your user profile may be corrupted.
SwedishDet går inte att rida den den är skadad i huvudet.
I tell you the horse can't be riden lad, he's mind is broken.
SwedishDen angivna filen ärantingen skadad eller ogiltig.
The file specified is eithercorrupt or is not a valid file.
SwedishDenna trovärdighet är i dag tyvärr allvarligt skadad.
But that credibility is sorely undermined at present.
SwedishNaturen har vållat enorma och oersättliga förluster, särskilt i form av förlorade människoliv och skadad egendom.
Nature has wrought enormous and irreplaceable losses, especially in terms of human life and property.
SwedishDet som gör mig förbannad på löparskor är att jag har köpt en miljon och jag har alltid blivit skadad.
The reason I get personally pissed-off about running shoes is because I bought a million of them and I kept getting hurt.
SwedishFilen som innehåller certifikatenär skadad.
The file containing the certificatesis corrupt.
SwedishJag blev nog skadad när du slogs mot dem.
Guess I was cut while you were fighting them.
SwedishÅr 1998 överlevde han ett mordförsök från högerextremisterna, men sedan dess är hans hälsa mycket allvarligt skadad.
In 1998, he survived an assassination attempt by right-wing extremists, but since then his health has greatly deteriorated.
SwedishFör om det är så tycker jag att det är lite som att laga en skadad pulsåder med ett häftplåster: alltför lite alltför sent.
Because if it is so, it strikes me as a little like trying to repair a severed artery with a band aid: too little too late.
SwedishDet ser ut som vi har en skadad.
SwedishFör att ingen ska bli skadad.
SwedishA-6- 7, min kollega är skadad!