svéd-angol fordítás erre a szóra: sjunkande

SV

"sjunkande" angol fordítás

EN

SV sjunkande
volume_up
{semlegesnem}

sjunkande (és: dignande)
volume_up
sag {fn}
sjunkande (és: sättning)

Szinonimák (svédül) a(z) sjunkande szóra:

sjunkande

Példamondatok a(z) "sjunkande" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEuropeiska unionens politiska legitimitet är låg och sjunkande.
   Mr President, the European Union’s political legitimacy is limited and dwindling.
SwedishVäxthuseffekten av koldioxid är logaritmisk, dvs. en lag om sjunkande avkastning.
The greenhouse effect of CO2 is logarithmic; that is, it is a law of diminishing returns.
Swedish(HU) Peter Mandelson lämnar det sjunkande skeppet och ger upp sin ställning som kapten.
(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
SwedishKonsumenterna är förlorare genom att de inte får ta del av de sjunkande mjölkpriserna.
Consumers are losing out as they fail to get the benefits from the fall in milk prices.
SwedishJag antar att den sjunkande avkastningen har fått oss att inse vilken stor utmaning detta är.
Falling yields have, I believe, helped us to recognise the huge challenges.
SwedishEnligt föredraganden kommer det att hjälpa till att hantera den sjunkande demografiska trenden.
According to the rapporteur, this will help to tackle the falling demographic trend.
SwedishDe konservativa å andra sidan erbjuder ingenting utom ökade brott och sjunkande investeringar.
The Tories, on the other hand, offer nothing but rising crime and falling investment.
SwedishJag är säker på att han är medveten om de europeiska jordbrukarnas sjunkande åldersprofil.
I am sure he is aware of the declining age profile of European farmers.
SwedishSedan dess är bönder tvungna att hela tiden producera mer till ständigt sjunkande vinster.
Since then, farmers have been forced to produce more and more for ever decreasing rewards.
SwedishEkonomisk otrygghet och framtidsrädsla är viktiga faktorer bakom sjunkande födelsetal.
Economic insecurity and fear of the future are important factors behind the drop in the birth rate.
SwedishVi har en sjunkande tillväxt i Asien och ingen självklar aktör som kan ta över som drivkraft.
We have weakening growth in Asia and no identifiable actor who could take over as a driving force.
SwedishDen andra uppgiften som ni har övertagit är det sjunkande valdeltagandet i EU-valen.
The second burden you have shouldered is that of the declining turnout of voters to the European elections.
SwedishUtbudet av kött kommer således att begränsas för att man skall kunna anpassa sig till den sjunkande efterfrågan.
The supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
SwedishVad är lösningen för jordbrukarna som fångas mellan stigande produktionskostnader och sjunkande priser?
What solution is there for farmers trapped between rising production costs and falling prices.
SwedishEn annan, att sjunkande befolkning betyder brist på arbetskraft.
Number two: a declining population means scarce labor.
SwedishVi upplever redan kraftigt sjunkande mjölkpriser.
We already have a situation where milk prices are dropping sharply.
SwedishDe sjunkande priserna på mjölk- och mejeriprodukter drabbar först och främst jordbruksföretag med låga inkomster.
The fall in the prices of milk and dairy products primarily affects farms with low incomes.
SwedishAllt det här pratet om ett sjunkande fartyg är bara propaganda.
All this talk of a sinking ship is just propaganda.
SwedishFramtiden för mindre gynnade områden är extremt dyster för närvarande med allvarligt sjunkande inkomster.
The future of the less-favoured areas is extremely bleak at the moment, with a serious drop in income.
SwedishDe demografiska förändringarna, i form av en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal, måste bemötas.
Demographic change, in the shape of an ageing population and a declining birth rate, must be addressed.