svéd-angol fordítás erre a szóra: sed

SV

"sed" angol fordítás

volume_up
sed {hímn. és nőn.}

SV sed
volume_up
{hím és nőnemű}

sed (és: vana, bruk, kund, kunder)
Detta är brukligt i parlamentet; det är allmän sed.
This is the custom in the House, it is common law.
Avser ni att återuppliva denna gamla sed, i något förändrad form, i Europaparlamentet?
Mr Pöttering, do you intend to revive this old custom, slightly amended, in the European Parliament?
Det har tidigare varit sed i parlamentet att föredragandena lägger fram sina utskotts ståndpunkter.
It has previously been the custom of this House that rapporteurs present the positions of their committees.
Vad som är mycket svårt att sätta sig in i, såvida man inte känner till de parlamentariska sederna och kanske även vissa Usancen av överenskommelsen bakom stängda dörrar, är punkt 1, 2 och 3.
Unless one knows Parliamentary practices and perhaps also certain usages in debate behind closed doors, it is very difficult to track the thinking behind items 1, 2 and 3.
volume_up
use {fn}
Att använda lagstiftning för att förhindra ett hypotetiskt problem skulle inte anses vara god sed när det gäller bättre lagstiftning.
Using legislation to prevent a hypothetical problem would not be considered good practice in terms of better regulation.
Jag använder RockSim för att testa flygturer innan flygningen för att se om de kan bryta ljudvallen eller ej, och sedan flyga med dem med en dator som kan kontrollera deras prestanda.
I use RockSim to simulate flights before they go to see if they'll break supersonic or not, and then fly them with on-board computers to verify their performance.
sed (és: vana)
volume_up
wont {fn} [arch.]

Szinonimák (svédül) a(z) sed szóra:

sed

Példamondatok a(z) "sed" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishPatenträtten är inget instrument för att postulera en ordning för europeisk lag och sed.
Patent law is not an instrument for postulating a European legal and moral order.
SwedishEtt så kallat civiliserat land borde för länge sedan ha avskaffat en så barbarisk sed.
It is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
SwedishDe arbetades av i överensstämmelse med god sed.
Not all of the problems were resolved, however, although they were properly worked through.
SwedishVi lyssnar alltid när ordföranden för er grupp talar, och detta är god demokratisk sed.
We always listen when your group chairman speaks, and that is good democratic practice.
SwedishDet tillhör god sed att kammaren tar lagstiftning på allvar och betraktar den som viktig.
That this House takes lawmaking seriously and treats it as being important is good practice.
SwedishDet har tidigare varit sed i parlamentet att föredragandena lägger fram sina utskotts ståndpunkter.
We are aware that many aspects of European integration are in difficulty at present.
SwedishDet kanske är en sed från mellanöstern som misstogs för en muslimsk.
Maybe it's a Middle Eastern culture that became confused with Islam.
SwedishI Rambouillet har man enligt god diplomatisk sed kommit överens om förtrolighet.
In line with good diplomatic practice, it was agreed that the Rambouillet negotiations would be confidential.
SwedishJag sade i ett av mina tidigare anföranden som rörde BSE: dura lex, sed lex .
In an earlier speech on BSE, I said dura lex sed lex .
SwedishJag sade i ett av mina tidigare anföranden som rörde BSE: dura lex, sed lex.
In an earlier speech on BSE, I said dura lex sed lex.
SwedishJag anser att denna sed utgör en förfärlig kränkning av den mänskliga rätten till personlig integritet.
I consider such practices to be atrocious violations of the human right to personal integrity.
SwedishDärför, herr kommissionär, är min spansk-latinska uppmaning: Adelante, sed cum judicio!
Therefore, my advice to you, Commissioner, is, to quote a well-known Manzionian phrase, 'Forward... but carefully '.
SwedishFör det första är redan experiment med embryon förkastligt och ett brott mot god sed och allmän ordning.
Firstly, even experimentation with embryos is despicable and offends against public policy and morality.
SwedishFörändringar görs utan analys eller perspektiv samtidigt som man tar avstånd från god europeisk sed.
Change is being brought about without any analysis or perspective, while distancing from good European practice.
SwedishVi måste helt och hållet fördöma och bestraffa denna sed.
We must wholly condemn and punish these practices.
SwedishJag citerar Europeiska kommissionens förslag till ett direktiv om införande av en god klinisk sed.
That is what the European Commission says in its proposal for a directive on the introduction of good clinical practice.
SwedishDura lex, sed lex är ett latinskt tänkespråk som de flesta jurister troligtvis väl känner till.
(PL) Madam President, dura lex, sed lex is a Latin maxim that most lawyers are probably very familiar with.
Swedish(Applåder) Och Indien behöver inte längre bevittna denna barbariska sed som har funnits där i århundraden.
(Applause) And India will no longer have to witness this cruel barbaric practice which has been here for centuries.
SwedishDet är god sed i parlamentet att inte ställa några frågor samtidigt som ett betänkande är under utarbetande.
Madam President, it is good practice in this House not to ask questions while a report is in preparation.
SwedishKommissionen kommer att uppmuntra åtgärder som har detta mål, inklusive UNICEF: s viktiga arbete mot denna sed.
The Commission will encourage actions with that goal in mind including the very important work of UNICEF against this practice.