svéd-angol fordítás erre a szóra: sammantaget

SV

"sammantaget" angol fordítás

SV sammantaget
volume_up
{határozószó}

Allt det sammantaget medför att många program inte kan genomföras.
Taking all those things together, this means that many programmes cannot be implemented.
Detta sammantaget gör att vi valt att rösta nej till kommissionen.
Taken together, these are the reasons why we have chosen to vote " no " to the Commission.
Detta sammantaget gör att vi valt att rösta nej till kommissionen.
Taken together, these are the reasons why we have chosen to vote "no" to the Commission.

Példamondatok a(z) "sammantaget" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSammantaget kommer 58 procent av Österrikes årliga jordbruksbudget från EU.
A total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
SwedishI själva verket betalar utvecklingsländerna sammantaget 80 procent av alla importavgifter.
Indeed, 80 % of all import levies are paid by the developing countries combined.
SwedishAlla dessa frågor sammantaget rör flera av parlamentets ständiga utskott.
This raft of issues concerns various standing committees in this Parliament.
SwedishI själva verket betalar utvecklingsländerna sammantaget 80 procent av alla importavgifter.
Indeed, 80% of all import levies are paid by the developing countries combined.
SwedishAllt sammantaget verkar den europeiska själviskheten ändå ha blivit starkare igen.
All in all, European self-interest appears once again to rule the day.
SwedishSammantaget, herr talman, tror jag att parlamentet kan nöja sig med den här texten.
All in all, I think that Parliament can be satisfied with the text that is now before us.
SwedishAllt sammantaget är vi för denna process och önskar att den fortsätter.
Overall, therefore, we are in favour of this process and we want to see it continue.
SwedishSammantaget kan man enkelt uttryckt kalla dessa åtgärder för en ekonomisk blockad.
Altogether, in plain language, the sum of those measures can be called an economic blockade.
SwedishSammantaget måste man fortsätta på Lahore- och Shimla-avtalens väg.
Overall, the path mapped out by the Lahore and Simla Agreements must be followed.
SwedishSammantaget kommer det att ske en betydande förbättring av miljösituationen i unionen.
Overall, there will be a significant improvement in the environmental situation in the EU.
SwedishSammantaget har det varit ett nöje att samarbete med dem i detta ärende.
It has, overall, been a pleasure to cooperate with them on this matter.
SwedishSammantaget menar jag att vi nu måste fundera mer över insatsernas kvalitet.
To sum up, I think that we must now give more consideration to the quality of the operations.
SwedishSammantaget har för mycket pengar anslagits till alltför många projekt.
Overall, too much money has been appropriated to far too many projects.
SwedishSammantaget är inskränkningen av de demokratiska fri- och rättigheterna mycket betydande på Kuba.
Altogether, restriction of democratic rights and freedom is extensive in Cuba.
SwedishAllt sammantaget finns det fortfarande ett antal detaljfrågor som måste regleras.
All in all, a number of details still need to be looked at.
SwedishSammantaget är detta, anser jag, ett runt paket med bra bestämmelser.
Overall, I believe it is a well-rounded package with good provisions.
SwedishSammantaget ger detta ett permanent tillstånd av våld och olagligheter som aldrig bestraffas.
It adds up to a permanent state of violence and unpunished illegality.
SwedishSammantaget är det lite som att spela fotboll med bara ett mål.
All in all it is rather like trying to play football with only one goal.
SwedishÄven om vi har långt kvar att gå anser jag att vi allt sammantaget har kommit en bit på väg.
While we still have a long way to go, I think that all in all we have certainly made a start.
SwedishSammantaget leder dessa perioder till att kvinnor avancerar mycket långsamt i yrkeskarriären.
These periods add up and, as a result, women's professional careers progress much more slowly.