svéd-angol fordítás erre a szóra: sammansvärjning

SV

"sammansvärjning" angol fordítás

volume_up
sammansvärjning {hímn. és nőn.}

SV sammansvärjning
volume_up
{hím és nőnemű}

sammansvärjning (és: land, tomt, komplott, intrig)
Till mina euroskeptiska vänner vill jag säga att detta inte är någon subversiv sammansvärjning.
To my Eurosceptic friends, I say that this is not some subversive plot.
Regeringen i Khartoum har fördömt överföringen genom att tala om en sammansvärjning uttänkt av Västvärlden.
Khartoum has denounced this transfer by speaking of a plot devised by the West.
På sjuttiotalet utsattes Etiopien för en kommunistisk sammansvärjning där Kreml och Kuba var inblandade.
In the seventies, Ethiopia was the victim of a communist plot, involving the Kremlin and Cuba.
sammansvärjning (és: komplott, konspiration)
Hans nätverk utgör en sammansvärjning som bedrar små företag i Europa.
His network amounts to a conspiracy to defraud small businesses in Europe.
En framgångsrik ekonomi är inte en anglosaxisk sammansvärjning utan nyckeln till vår överlevnad.
A successful economy is not an Anglo-Saxon conspiracy, but the key to our survival.
Det är en sammansvärjning mot livet som använder beprövade sätt att förleda oss på.
An anti-life conspiracy is at work, which uses tried and tested ways of deceiving us.

Szinonimák (svédül) a(z) sammansvärjning szóra:

sammansvärjning

Példamondatok a(z) "sammansvärjning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEn framgångsrik ekonomi är inte en anglosaxisk sammansvärjning utan nyckeln till vår överlevnad.
Firstly, the importance of international partnerships and particularly the most successful partnership of them all, the European Union.