svéd-angol fordítás erre a szóra: sammanföra

SV

"sammanföra" angol fordítás

SV sammanföra
volume_up
{ige}

Jag räknar med att EU kommer att spela en organisatorisk roll i arbetet med att sammanföra staters och nationers arbeten.
I am counting on the EU to play an organisational role in consolidating the efforts of states and nations.
sammanföra (és: smälta samman)
Det är nödvändigt att sammanföra den interna och externa politiken på det här området.
This is indeed a field where internal and external policies necessarily meld together.

Szinonimák (svédül) a(z) sammanföra szóra:

sammanföra

Példamondatok a(z) "sammanföra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFör gemenskapen var det hur som helst intressant att sammanföra de två systemen.
In any event it would be in the Community's interests to link the two systems.
SwedishDet är dags att sammanföra de olika direktiven, att omstrukturera dem som en helhet.
It is time that the various directives were combined, and restructured together.
SwedishVad är det för fel med att sammanföra deras fisk med våra båtar och vårt kunnande?
What is wrong in putting together its fish and our boats and our know-how?
SwedishVår utmaning är att sammanföra dem i den slutgiltiga versionen av stadgan.
The challenge we have is to bring them together in the final version of the Charter.
SwedishByrån kommer att för första gången sammanföra arbetsgivare och arbetstagare.
The Agency will bring employers and employees together for the first time.
SwedishHon måste, genom att använda de bästa synergierna, sammanföra dessa två befogenheter.
She will have to put together, using the best of the synergies, those two competences.
SwedishEn stor del av ASEM:s styrka ligger i dess förmåga att sammanföra alla berörda parter.
Much of ASEM’s value lies in its ability to bring into play all relevant stakeholders.
SwedishEn stor del av ASEM: s styrka ligger i dess förmåga att sammanföra alla berörda parter.
Much of ASEM’ s value lies in its ability to bring into play all relevant stakeholders.
SwedishDu kan dessutom sammanföra flera grupper till en ny (överordnad) grupp.
You can merge several groups to a new group along with individual elements.
SwedishJag läser med intresse att ett fransk-tyskt initiativ om att sammanföra konsulat just tagits.
I was interested to read of a recent Franco-German initiative to unite consulates.
SwedishJag skulle vilja fråga er hur man nu skall sammanföra de två delarna med varandra.
I would like to ask you how these two things can now be reconciled.
SwedishJag har två minuter på mig att ta upp två frågor och sammanföra dem.
   – Mr President, I have two minutes in which to make two points and bring them together.
SwedishEU måste bidra till att sammanföra nationella transplantationsorganisationer.
The EU must help bring national transplant organisations together.
SwedishVi måste sammanföra alla olika initiativ.
We need to revise the military strategy; we need to bring all the different initiatives together.
SwedishVi bör sammanföra pengarna för att trappa upp vår forskningskapacitet.
We should put the money together to step up our research capacity.
SwedishEn sådan dialog måste sammanföra regeringen och politiska aktörer.
Such a dialogue must bring together government and political players.
SwedishDetta syftar till att sammanföra industrin över hela Europa.
This is in the interests of bringing our industry together across Europe.
SwedishMen jag anser att du nu kan börja arbeta för att sammanföra de båda.
But I think you can now begin to move to bring the two together.
SwedishVi måste fortsätta att driva på och att sammanföra parterna.
We have to go on pushing and bringing the different parties together.
SwedishJag vill ännu inte säga sammanföra, men ändå föra närmare varandra.
I will not say reunited as yet, but certainly brought closer.