svéd-angol fordítás erre a szóra: röra sig

SV

"röra sig" angol fordítás

SV röra sig
volume_up
{ige}

1. általános

röra sig (és: , gripa, förflytta, påverka)
Och han börjar att röra sig bortom sitt självkännande, in i bredare oro för andra.
And he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.
Inom Schengenområdet är det nu möjligt att röra sig fritt utan gränskontroller.
Within the Schengen area, it is now possible to move freely without border controls.
Han skall fritt röra sig i Europa, men han är inte en produkt utan en individ.
They must be able to move freely in Europe, but they are not products.
röra sig (és: rusa fram, resa, åka, fara)
Det handlar också om ljudvågor som i sig kan röra sig hundratals kilometer.
We are also concerned with sound waves that, in themselves, can travel for hundreds of kilometres.
Italien har utfärdat resedokument för dessa invandrare så att de kan röra sig fritt inom Schengenområdet.
The fact that Italy has given these immigrants travel documents allows them free movement within the Schengen area.
I ett EU-sammanhang kan vi då komma överens om huruvida människor har rätt att resa fritt till och röra sig i andra länder.
In an EU context, we can then agree on whether people are allowed to travel freely and to move to other countries.
röra sig
röra sig (és: svänga, böja sig)

2. meterorológia: "vind"

röra sig
volume_up
to blow {i.} (wind)

Példamondatok a(z) "röra sig" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
SwedishVid sökmatrisen kan det röra sig om en enskild rad eller kolumn eller en del därav.
A search matrix can be a single row or column, or part of a single row or column.
SwedishJag tror att lagstiftningen kommer att röra sig i den riktningen i framtiden.
I believe that this legislation will continue in this direction in the future.
SwedishOch ser du på en galax ännu längre bort skulle den röra sig bortåt snabbare.
And if you look at a galaxy even farther away, it would be moving away faster.
SwedishMen de får ingen rätt att röra sig fritt, genom att de omfattas av förordningen.
But no right of free movement is provided for by their inclusion under the regulation.
SwedishRätten att röra sig fritt i Europa måste erkännas som en oförytterlig rätt.
Freedom of movement within Europe must be recognised as an inalienable right.
SwedishHåll ner musknappen och rita upp den ruta där den animerade texten ska röra sig.
Click the icon and drag a text animation box where you want the animation to be displayed.
SwedishDet är inte alls lätt att röra sig över gränserna på den europeiska arbetsmarknaden.
It is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.
SwedishDet kommer att röra sig om mellan 1,5 och 1,7 miljoner euro årligen.
It will be approximately between EUR 1.5 million and EUR 1.7 million every year.
SwedishDet betyder hjälpinsatser och ett dokument som ger dem rätten att kunna röra sig fritt.
This entails reception and a document entitling them to walk around freely.
SwedishFörsiktigt börjar det rörasig i EU.
There is willingness to reach agreement; very tentatively, things are moving in Europe.
SwedishEn av de första som tillåtits att röra sig fritt bland de här digitala kullarna, min vän.
One of the first allowed to roam free these coveted digital hills, my friend.
SwedishDet kan emellertid även röra sig om bergsregioner eller ö- och skärgårdsförhållanden.
Mountain regions and archipelagos may also be of relevance in this connection, however.
SwedishMan har länge anklagat det rättsliga Europa för att röra sig framåt med snigelfart.
People have accused European legal affairs of lagging behind for years.
SwedishDet kan röra sig om skäl som vi inte skulle ställa oss helt bakom om vi kände till dem.
These may be reasons we would not entirely subscribe to if we were familiar with them.
SwedishMen jag vill betona att det måste röra sig om verkligt exceptionella skäl.
But I do want to emphasise that these really must be exceptional reasons.
SwedishDenna nyordning är utan tvekan viktig, men det kan bara röra sig om ett första steg.
This innovation is doubtless important, but can be only the first step.
SwedishJag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
   – We will now interrupt this debate, which will resume at 3 p. m.
SwedishDet kan t.ex. röra sig om inramningen av en ram, ett grafikobjekt eller en tabell.
This may, for example, be a border of a frame, a graphic or a table.
SwedishDet tredje målet: utarbetandet av regler för dem som tänker röra sig över gränserna.
The third objective is to institute a system for mobility candidates.