svéd-angol fordítás erre a szóra: råolja

SV

"råolja" angol fordítás

volume_up
råolja {hímn. és nőn.}

SV råolja
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

råolja
Att nå hit med användning av råolja eller blandning med låg svavelhalt är den enkla delen.
The easy bit is to achieve this, using low-sulphur crude or blending.
Det är väl känt att det finns ett stort oljeraffinaderi för saudisk råolja i landet.
The presence of a major oil refinery for Saudi crude is well known.
EU behöver sprida sin försörjning av råolja och naturgas.
The Union needs to diversify its supply of crude oil and natural gas.
råolja (és: petroleum, olja, bergolja)
volume_up
oil {fn}
Endast 10 procent av den råolja som främjas i dag har hittats de senaste 20 åren.
Only 10 % of the oil that is being extracted today was discovered in the last 20 years.
Alla insatser bör koncentreras på att öka säkerheten i utvinningen av råolja.
All efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Endast 10 procent av den råolja som främjas i dag har hittats de senaste 20 åren.
Only 10% of the oil that is being extracted today was discovered in the last 20 years.

2. "oraffinerad olja"

råolja
volume_up
crude oil {fn} (unrefined oil)
Alla insatser bör koncentreras på att öka säkerheten i utvinningen av råolja.
All efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Jag ser Europa, och särskilt budgeten, som en mycket stor tanker med råolja.
I see Europe, and the budget in particular, as a very large crude oil tanker.
Bryr de sig om klimatförändringarna eller priserna på råolja?
Are they interested in climate change or in the price of crude oil?

Példamondatok a(z) "råolja" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishHär kan det till exempel bli fråga om leveranser av elektricitet och råolja.
This would include, for example, shipments of raw materials and the supply of electricity.
SwedishKärnkraft är en mycket effektivare ersättning för råolja, både i fråga om tillgänglig produktionskapacitet och miljöskydd.
The second major issue is as follows: at the present time, invoices are being issued in dollars.
SwedishAv de 77 000 ton råolja som fanns ombord har 43 000 ton bärgats, och det beräknas att 14 000 ton finns kvar ombord.
It must be emphasised, however, that the June Movement cannot support the ideas concerning a European coastguard service.
SwedishEtt stort antal händelser den senaste tiden, såsom Ukrainas problem med tillgång på råolja, antyder att det senare är fallet.
It is in our common and vital interest to maintain Russia’ s democratisation, modernisation and European orientation.
SwedishEn förordning för transporter av råolja är till exempel brådskande, men den har återigen skjutits upp på obestämd tid av handelsrelaterade orsaker.
For example, regulation on the transport of hydrocarbons is becoming an urgent matter, but once again it has been postponed indefinitely for purely mercenary reasons.
SwedishTill sist blev vi chockerade när vi fick veta att lasten var mycket cancerframkallande, med en halt av polyaromatisk råolja som överstiger 1 000 delar per en miljon.
Finally, we were shocked to learn that the cargo was extremely carcinogenic, with a polyaromatic hydrocarbon content of more than 1 000 parts per million.
SwedishMot denna bakgrund fanns det inget behov av att diskutera frågan om Förenta staternas reservnivåer för råolja och petroleumprodukter vid det årliga toppmötet mellan EU och Förenta staterna.
Besides due political considerations, the probability of supply disruptions caused by insufficient spare capacities and reserve levels is a primary risk factor.