svéd-angol fordítás erre a szóra: rättsfall

SV

"rättsfall" angol fordítás

EN

SV rättsfall
volume_up
{semlegesnem}

1. jog

rättsfall
Han hänvisade till ett pågående rättsfall som kommissionen känner till.
He referred to an ongoing court case of which the Commission is aware.
Vi hade nyligen ett sådant rättsfall i Irland.
We have had a recent court case involving an incident of that kind in Ireland.
Däremot kan vi inte stödja att EU-medel går till ett civilt rättsfall i Nordirland.
However, we cannot support the use of EU money in a civil court case in Northern Ireland.

Szinonimák (svédül) a(z) rättsfall szóra:

rättsfall
Swedish

Példamondatok a(z) "rättsfall" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSedan dess har vi haft 300 rättsfall som visar att ömsesidigt erkännande inte fungerar.
Since then we have had 300 court cases to show that mutual recognition does not work.
SwedishDet ska vi ha i åminnelse när vi diskuterar tre olika rättsfall.
We must remember this when discussing the three different court cases.
SwedishVi talar verkligen om specifika fall, om människorättsförespråkare och ibland om rättsfall.
Indeed, we speak about specific cases, human rights defenders, and sometimes about judicial cases.
SwedishFöljaktligen rör kommissionens meddelande uttryckligen resultatet av dessa rättsfall.
Consequently, the Commission communication expressly concerns itself with the results of these judicial cases.
SwedishDet innebär att personer i ett antal rättsfall inte har utlämnats till andra medlemsstater i EU.
This means that in a number of legal cases, people have not been extradited to other EU Member States.
SwedishEG-domstolen får utökade befogenheter att döma i MR-rättsfall.
The Court of Justice of the European Communities is to be given increased powers to rule on human rights cases.
SwedishDet innebär att personer i ett antal rättsfall inte har utlämnats till andra medlemsstater i EU.
Equally, there are very many differences between the Member States, particularly in relation to those procedures.
SwedishDet är rättsfall som man från kommissionen hänvisar till.
There are legal cases to which the Commission refers.
SwedishKommissionen kan inte ingripa i pågående rättsfall.
The Commission cannot interfere in ongoing legal cases.
SwedishDet är ju den del av EU-rätten som kanske efterlevs sämst, om man ser till antalet rättsfall i domstolen.
This is the part of EU law with perhaps the poorest levels of compliance, judging by the number of Court cases.
SwedishDet leder till att vi enbart i Österrike årligen har ca. 20 rättsfall med dessa diskriminerande fakta i målet.
It is because of this that in Austria alone we have approximately 20 convictions every year under this discriminatory offence.
SwedishDet finns även flera nya rättsfall.
And there is a series of new criminal cases.
Swedish(Skratt) Nutida rättsfall handlar ofta om den påstått nya varianten av kreationism, kallad intelligent design eller ID.
(Laughter) Contemporary court cases often concern an allegedly new version of creationism, called "Intelligent Design," or ID.
SwedishVi är också bekymrade över mediefriheten, förekomsten av organiserad brottslighet och den enorma anhopningen av olösta rättsfall.
We are also concerned about media freedom, the prevalence of organised crime and the massive backlog of court cases.
SwedishDet väntar vi på med intresse eftersom vi vill minska antalet rättsfall vid domstolen i Luxemburg avsevärt.
We look forward to the findings because we would like to considerably reduce the number of court cases at the Court of Justice in Luxembourg.
SwedishDen europeiska förteckningen över pågående rättsfall är något mycket positivt och jag hoppas att vi kommer att kunna stödja detta betänkande.
This European causebook is very much to be welcomed and I hope that we will be able to support this report.
SwedishJag återförvisade faktiskt rättsfall när jag ansåg att personerna kunde vara oskyldiga, när ny teknik – särskilt DNA – kunde ge ytterligare bevis.
One of my last jobs in the Home Office in the 1990s was to set up the Criminal Cases Review Commission.
SwedishDärför kommer aldrig Europeiska kommissionen att ha befogenhet att inleda något rättsfall i den internationella brottmålsdomstolen.
As such, the European Commission will have no authority to initiate any proceedings in the International Criminal Court.
SwedishDet pågår också aktuella rättsfall, t.ex. i Danmark, om just detta med konstitutionens ställning gentemot EG-rätten.
There are also legal cases underway, in Denmark for example which concern precisely this point of the position of the Constitution against EEC law.
SwedishJag återförvisade faktiskt rättsfall när jag ansåg att personerna kunde vara oskyldiga, när ny teknik – särskilt DNA – kunde ge ytterligare bevis.
I did refer cases back where I believed people might be innocent, where new technology – DNA particularly – was coming in to give extra evidence.