svéd-angol fordítás erre a szóra: provrörsbefruktning

SV

"provrörsbefruktning" angol fordítás

Példamondatok a(z) "provrörsbefruktning".

Példamondatok a(z) "provrörsbefruktning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta underlättas av den nya tekniken för provrörsbefruktning.
This is something that new IVF technology makes easier.
SwedishKvinnor har inte rätt till abort och det finns planer på att beröva dem rätten till provrörsbefruktning.
Women do not have the right to an abortion, and there are plans to deprive them of their right to in vitro fertilisation.
SwedishKonstgjord befruktning är officiellt olagligt i Turkiet men hittills har kvinnor kunnat resa utomlands för provrörsbefruktning (IVF).
Artificial insemination is officially illegal in Turkey.
SwedishGenom att skörda dem från embryon som blivit över vid provrörsbefruktning skulle man kunna återskapa vilka vävnader som helst.
Any tissue at all could be created by harvesting these cells from embryos left over from test tube fertilisation.
SwedishFörebyggandet av genetiska sjukdomar är möjligt nuförtiden genom en kombination av provrörsbefruktning och preimplantatoriska metoder.
Prevention of genetic diseases is possible nowadays through a combination of in vitro fertilisation and pre-implantation tests.
SwedishHar vi så lite förtroende för de europeiska läkare som praktiserar provrörsbefruktning, att vi tror att de skulle frestas att överproducera embryon för andra syften?
If it is valid to use embryos produced before a date, can it be invalid to use embryos produced after that date?
SwedishVärldshälsoorganisationen har bedömt infertilitet som en sjukdom, för vilken ett behandlingsalternativ är in vitro-metoden (s.k. provrörsbefruktning).
The World Health Organisation has recognised infertility as a disease, with the in vitro method being one of the ways of treating it.
SwedishHar vi så lite förtroende för de europeiska läkare som praktiserar provrörsbefruktning, att vi tror att de skulle frestas att överproducera embryon för andra syften?
Do we have so little trust in European IVF practitioners that they might be tempted to overproduce embryos for ulterior purposes?
SwedishEn person som har en genomsnittlig lön och sparar hela lönen skulle behöva arbeta i nio månader för att kunna betala för ett enda försök med provrörsbefruktning i Rumänien.
To pay for a single attempt at IVF in Romania, a person earning an average salary and saving all of it would need to work for nine months.
SwedishForskningen skulle endast omfatta embryon som skapats före juni 2002 för medicinskt övervakad provrörsbefruktning men som nu är ”överflödiga” och i annat fall skulle förstöras.
Research would only involve embryos created before June 2002 for medically assisted IVF treatment but now 'supernumerary' and which would otherwise be destroyed.
SwedishStudier bekräftar att steriliteten ökar bland de unga vilket allvarligt tynger de stora utgifterna för hälsovård, eftersom steriliteten leder till att provrörsbefruktning måste tillämpas.
Studies confirm that sterility is on the increase amongst young people, which places a heavy burden on health expenditure since sterility results in recourse to in vitro fertilization.

Más szótárak

Swedish
  • provrörsbefruktning

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.