svéd-angol fordítás erre a szóra: provocerat

SV

"provocerat" angol fordítás

Példamondatok a(z) "provocerat".

Példamondatok a(z) "provocerat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishNu har Alexander Lukasjenko provocerat hela den demokratiska världen.
Now the whole democratic world has received a provocation from Mr Lukashenko.
SwedishDet finns ingenting som rättfärdigar terrorism, oavsett vad som uppfattas ha provocerat fram den.
There is no justification for terrorism, whatever the perceived provocation.
SwedishJag vet att ni har provocerat Schulz till att göra ytterligare ett inlägg, men jag skulle vilja be honom att behärska sig.
I know you have provoked Mr Schulz into further comment but I would ask him to exercise self-restraint.
SwedishSlutligen vill jag be alla de ledamöter i budgetutskottet, som ibland har känt att jag har provocerat dem, om ursäkt.
Finally, I would like to apologise to all those members of the Committee on Budgets who have, at times, felt that I have provoked them.
SwedishDärmed har de inte bara ådragit sig fiendskap hos ett flertal politiska partier utan även provocerat fram folkliga uppror.
In so doing, they have not only incurred the hostility of a wide variety of political parties, but have also provoked popular uprisings.
SwedishCastro har provocerat EU.
SwedishDärmed har de inte bara ådragit sig fiendskap hos ett flertal politiska partier utan även provocerat fram folkliga uppror.
Both these destinations for alternative holidays have since become places of horror to which nobody goes any more as a tourist or as somebody in search of a better world.
SwedishGenom detta har ni provocerat fram de bittraste grälen med baskiska biskopar, fackföreningar och en stor majoritet av det baskiska folket sedan Francotiden.
In doing so you have provoked the bitterest quarrel with the Basque bishops, trade unions and a large majority of Basque citizens since the time of Franco.
SwedishFlickor som utsatts för våldtäkt måste, enligt extremisternas lag, förfoga över fyra manliga vittnen för att bevisa att de inte provocerat fram våldtäkten!
Girls who are victims of rape must, in accordance with the laws of the extremists, have four male witnesses to prove that they did not provoke the rape themselves!
SwedishJag ser att betänkandet redan har provocerat fram reaktioner.
Draftswoman, Committee on Women's Rights and Gender Equality. - (RO) Dear colleagues, I see that the report has already provoked reactions.
SwedishFör det har provocerat och provocerar en känslomässig oro i magen på många västerländska själar. ~~~ speciellt när de ses genom en enfärgad lins. av turbulens och kaos.
Because it has provoked, and does provoke, a visceral anxiety in the bellies of many a Western soul, especially when viewed through the monochromatic lens of turbulence and turmoil.

Más szótárak

Swedish
  • provocerat

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.