svéd-angol fordítás erre a szóra: professionell

SV

"professionell" angol fordítás

SV professionell
volume_up
{melléknév}

1. általános

professionell
volume_up
pro {mn}

2. "yrkesmässig"

professionell (és: fackmässig, proffsig)
Det är hög tid att en professionell och samordnad informationskampanj sätts i gång.
It is high time that a professional and coordinated information campaign was started.
Där professionell sport förekommer så handlar det om mycket pengar.
Where there is professional sport there is a lot of money involved.
Volvo IT Innovation Centre, en mycket professionell diskussion.
Volvo IT Innovation Centre, led a highly professional discussion.

Szinonimák (svédül) a(z) professionell szóra:

professionell

Példamondatok a(z) "professionell" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVarför söker 13 procent av européerna professionell hjälp på det här området?
We need to ask ourselves questions and seek answers, however.
SwedishI Jean-Paul Gauzès har parlamentet fått en mycket skicklig och professionell förstärkning.
We have in Mr Gauzès a very skilled and professionally competent addition to this Parliament.
SwedishI Jean-Paul Gauzès har parlamentet fått en mycket skicklig och professionell förstärkning.
The lack of information about this income thus hampers the proper functioning of the single market.
SwedishDet som behövs är professionell projektledning och jag väntar ivrigt på era förslag i denna fråga den 6 april.
Commissioner, this is another task for which you and your College are needed.
SwedishKan kommissionen därför tänka sig att ta initiativ inom detta område för att göra revisionsrätten mer professionell?
Could the Commission envisage taking the initiative in this case and professionalising the Court of Auditors?
SwedishI de här frågorna är det den ofta känsliga gränsen mellan professionell idrott och amatöridrott som står på spel.
But we cannot mention sport without a word on the Bosman judgment, especially on the broadcasting of sports events on the TV.
SwedishDessutom behöver Europas företagare all professionell hjälp de kan få i avsaknad av samförstånd i frågor som rör invandringen.
Moreover, Europe’s entrepreneurs need all the skilled help they can get in the absence of a consensus on immigration.
SwedishDessutom behöver Europas företagare all professionell hjälp de kan få i avsaknad av samförstånd i frågor som rör invandringen.
Moreover, Europe ’ s entrepreneurs need all the skilled help they can get in the absence of a consensus on immigration.
SwedishJag vill än en gång tacka er så mycket för en mycket produktiv, professionell och framför allt ansvarstagande diskussion i denna hedervärda församling.
I would like to thank you very much once again for a highly productive, businesslike and, above all, responsible discussion at this honourable assembly.
SwedishDet är inte bara de serbiska enheterna, utan också UCK, vars gerillaverksamhet blir alltmer professionell, som bär ansvaret för det dagliga våldet.
It is not only the Serbian forces but also the KLA, which is proving increasingly effective in its guerrilla tactics, which are responsible for this daily violence.
SwedishDessutom bör kvinnor som arbetar i denna sektor få tillgång till finansiering, krediter samt professionell utbildning på samma villkor som männen.
As we state in the report, therefore, it is urgent for both the Commission and the Member States to take the measures necessary to guarantee all of these women their rights.
SwedishDet är meningslöst att budgetera ännu högre belopp om absorberingskapaciteten är fortsatt begränsad och kommissionens delegationer inte har tillräckligt med professionell personal.
It makes no sense to budget for even higher amounts if the absorption capacity remains restricted and the Commission delegations are understaffed.
SwedishMed rätta är professionell fortbildning av översättare en av tyngdpunkterna i programmet, och av central vikt med tanke på översättningarnas kvalitet.
Further vocational training for translators is, quite rightly, one of the priorities of the programme, and is essential in the interests of promoting a high standard of translation.
SwedishDetta förutom det vetenskapliga värdet, då möjligheten att publicera och debattera sina försök leder till en professionell utveckling hos de involverade forskarna.
Moreover, trials are scientifically beneficial, since the researchers involved can publish and discuss the findings of their experiments and in that way further their careers.
SwedishOm vi vill minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till 2015 betyder det att 21 miljoner fler födslar per år måste övervakas av professionell sjukvårdspersonal till 2010.
If we want to reduce maternal mortality by three quarters by 2015, it means that 21 million more births will have to be attended by skilled health personnel each year by 2010.