svéd-angol fordítás erre a szóra: produktutbud

SV

"produktutbud" angol fordítás

SV produktutbud
volume_up
{semlegesnem}

1. üzleti

produktutbud (és: variantflora)

Példamondatok a(z) "produktutbud" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMen det finns inget enskilt land där konsumenterna kan få tillgång till ett fullständigt produktutbud.
However, in no single country can consumers have access to a complete range of products.
SwedishI så fall skulle EU:s industri behöva se över sina exportmarknader och eventuellt sitt produktutbud.
In this case EU industry would need to retarget its export markets and, possibly, the features of its products.
SwedishEn fullkomlig harmonisering skulle bli dyrt för industrin, och det skulle kunna begränsa det produktutbud som den erbjuder.
Full harmonisation would be expensive for the industry and could limit the range of products it offers.
SwedishDet kan uppstå en subsitutionseffekt bland leverantörer till förmån för länder som kan erbjuda ett fullständigt produktutbud, stordriftsfördelar, konkurrenskraftiga priser och effektiv service.
As a result of the proposal adopted by the Commission on 26 October, textile import quotas are going to be abolished from 1 January 2005.
SwedishTjänster, produktutbud, tjänster som aktörer på enskilda marknader erbjuder sina kunder - det är marknaden som bör besluta, och vi bör inte fatta beslut centralt i denna fråga.
Services, product ranges, services that individual market operators offer their customers - they should decide; we should not be making decisions centrally.
SwedishJag välkomnar att man i betänkande understryker fördelarna med ett förbättrat produktutbud och uppmanar kommissionen att se till att åtgärder inte hämmar nyskapande och konkurrens.
I welcome the fact that the report underlines the benefits from enhancing product diversity and asks the Commission to ensure that actions do not hamper innovation and competition.