svéd-angol fordítás erre a szóra: presenteras för

SV

"presenteras för" angol fordítás

Példamondatok a(z) "presenteras för".

Hasonló fordítások a(z) "presenteras för" szóra angolul

för főnév
English
för határozószó
English
för ige
English
för prepozíció
för kötőszó
English
för- melléknév
föra ige
fara főnév
fara ige

Példamondatok a(z) "presenteras för" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDe åtgärder och förslag som presenteras borde ha kommit för länge, länge sedan.
The measures and proposals presented should have come about a very long time ago.
SwedishResultatet presenteras sedan för utskottet för rättsliga frågor samt föredraganden.
The result is then presented to the Committee on Legal Affairs and the rapporteur.
SwedishRapporten kommer naturligtvis att presenteras speciellt för Europaparlamentet.
And of course, the European Parliament will receive a special briefing on the report.
SwedishSlutligen skulle jag vilja ta upp de åtgärder som presenteras inom området för utbildning.
Finally, I would like to emphasize the measures presented in the field of education.
SwedishI vänsterspalten presenteras information för dig som är nyanställd vid LTU.
In the left column you can find relevant information for you who is a new employee at LTU.
SwedishDetta intryck förstärks av de förslag som presenteras för att hindra omlokaliseringar.
This impression is reinforced by the proposals which are presented to prevent relocations.
SwedishSå vi räknar med att detta ska kunna presenteras för kommissionen den 5 maj.
So we foresee that this could be presented to the college on 5 May.
SwedishDirektivet kommer att presenteras för lagstiftaren före årsslutet.
The directive will be brought before the legislator by the end of this year.
SwedishI juni torde det presenteras för WHO: s skiljedomsnämnd för godkännande.
Then in June, it is likely to be presented for approval to the WTO's dispute settlement body.
SwedishJag förstår inte att betänkandet presenteras för godkännande i ett bristfälligt skick.
I do not understand how the report could have been accepted in its present unsatisfactory form.
SwedishReformen är på gång och kommer att presenteras för oss redan nu i veckan.
The reform is in progress and should be presented to us this week.
SwedishI början av motiveringen till avtalet presenteras de för övrigt som om de hängde ihop.
Moreover, they are presented as such at the start of the explanatory statement of the agreement.
SwedishDetta dokument kommer i vederbörlig ordning att presenteras för parlamentet.
This document will be presented to Parliament in due course.
SwedishVi ser verkligen fram emot att rapporten presenteras för parlamentet.
We certainly look forward to the report returning to Parliament.
SwedishI kommissionens betänkande som publicerades i november presenteras en bra struktur för detta.
The report of the European Commission published in November provides a good framework for this.
SwedishFör just den tidning som jag är medarbetare i presenteras här som föremål för förföljelse.
For it is the very newspaper for which I work which is being portrayed as the object of persecution.
SwedishFör industrin finns en rad specifika frågor som presenteras för er i dag.
For the industries involved, there are a range of specific issues which are being presented to you today.
SwedishFakta kan förvridas och endast ett urval av fakta kan presenteras för att påverka medborgarna.
Facts can be distorted, and a mere selection of facts can be presented in order to influence people.
SwedishFör det första, det program som presenteras för oss saknar fokus.
Firstly, the programme which is presented to us lacks focus.
SwedishKonkretisera hur patologens svar ska se ut och presenteras för effektiv, ändamålsenlig kommunikation.
Refine how the pathologist's report should be organized and presented for effective communication.

Más szótárak

Swedish
  • presenteras för

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.