svéd-angol fordítás erre a szóra: presentera resultat

SV

"presentera resultat" angol fordítás

Példamondatok a(z) "presentera resultat".

Hasonló fordítások a(z) "presentera resultat" szóra angolul

presentera ige
resultat főnév

Példamondatok a(z) "presentera resultat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishMontenegro måste fullgöra sina åtaganden och presentera konkreta resultat.
It is essential for Montenegro to fulfil its undertakings and to be able to present tangible results.
SwedishOm vi hade skickat hem kommissionen i februari, då hade vi inte kunnat presentera samma resultat i dag.
If we had closed down the committee in February, we would not have been able to present the same result today.
SwedishArbetsgruppen har ett särskilt tvåstegsprogram som innebär att den måste presentera resultat i december 2009 och juni 2010.
The task force has a specific two-step work programme which requires results to be published in December 2009 and June 2010.
SwedishDen här veckan kommer man här att presentera en arbetsgrupps resultat som handlar om parlamentarikernas löner och rese- samt kostnadsersättningar.
This week the results of the working party's discussion on MEPs' pay, travel and other expenses will be made known here.
SwedishDen här veckan kommer man här att presentera en arbetsgrupps resultat som handlar om parlamentarikernas löner och rese- samt kostnadsersättningar.
This week the results of the working party's discussion on MEPs ' pay, travel and other expenses will be made known here.
SwedishForskarna Esmail Salehi-Sangari och Åsa Wallström har blivit inbjudna till E-delegationen för att presentera resultat från projektet.
Researchers Esmail Salehi-Sangari and Åsa Wallström have been invited to the Delegation for eGovernment to present results from the project.
SwedishEndast legaliteten kontrolleras, samtidigt som många skattebetalare frågar sig om vi verkligen kan presentera resultat av vårt utvecklingsarbete.
The only control is on legality, while many taxpayers are asking themselves whether we actually have anything to show for our development work.
SwedishEftersom så vitt jag vet ingen av oss är en expert inom området och kan presentera vetenskapligt bevisade resultat, så anser jag att vi måste invänta resultaten.
Since none of us, I believe, is an expert on the matter and can give scientifically proven answers, I think we must await the findings.
SwedishJag räknar med att rådets ordförande i slutet av sitt ordförandeskap kommer att presentera resultat och ställa dem till de berörda institutionernas förfogande.
I expect the President-in-Office will be presenting results at the end of his presidency and making them available to the institutions concerned.
SwedishJag skulle vilja pressa kommissionen att ta fasta på denna omröstning och göra relevanta ansträngningar för att presentera de resultat vi har bett om.
I would press upon the Commission the urgent need to do what this vote by Parliament demands of it and put before us the pieces of work that we have asked for.
SwedishUtskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor kan presentera ett resultat som ger goda anknytningspunkter för nya steg mot en hållbar utveckling.
The Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy is able to submit a result that sounds the right note for new steps towards sustainable developments.
SwedishFör det tredje vill jag påminna om att den vetenskapliga styrkommittén har tillsatt en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som skall presentera sina resultat före årsskiftet.
Thirdly, I would like to remind you that the Scientific Steering Committee has appointed a multi-disciplinary working group which is to deliver scientific results by the end of this year.

Más szótárak

Swedish
  • presentera resultat

Még több fordítás a angol-magyar szótárban.