svéd-angol fordítás erre a szóra: prata på

SV

"prata på" angol fordítás

SV prata på
volume_up
[példa]

prata på (és: tjata på, fortsätta klaga)
volume_up
harping on [idióma]

Hasonló fordítások a(z) "prata på" szóra angolul

prata ige
melléknév
English
határozószó
English
prepozíció

Példamondatok a(z) "prata på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVi är jättebra att prata i detta parlament, men vi är inte lika bra på att skrida till handling.
We are great at talking in this House, but we are not so good at action.
SwedishJag vill inte vara ohövlig, men vi har redan slösat bort två minuter att prata om det.
Mr President, with the greatest respect, we have already wasted two minutes talking about it.
SwedishKort efter det blev jag tillfrågad att prata en konferens för människor som gör djur av ballonger.
Shortly after that I got invited to speak at the convention of the people who make balloon animals.
SwedishJag mötte David för att prata om min roll företaget.
I met with David to talk about what I might do in his company.
SwedishNästa gång, försök prata snabbt Johann von Goethes språk så kanske vi förstår dig bättre.
Next time, try to speak quickly in the language of Johann von Goethe, and perhaps we will understand you better.
SwedishDet går inte att prata om varaktiga transporter söndagarna men göra tvärtom på vardagarna.
We cannot always be talking about sustainable transport on Sundays and doing the opposite from Monday to Friday.
SwedishInte heller kan vi fortsätta prata, med tanke läget.
Neither can we continually argue, in view of the situation.
SwedishSå hädanefter kommer jag alltid att prata ett annat språk, och jag kommer också att lyssna på de andra språken.
So in future, I will always speak in another language and I will also listen in other languages.
SwedishInte heller kan vi fortsätta prata, med tanke läget.
That is why we will not vote for these two reports.
SwedishDen andra saken som jag vill prata om var tanken rekonstruktion -- att vad webben gör är att rekonstruera.
Now, the second thing that I want to talk about was this idea of restructuring, that what the Web is doing is restructuring.
SwedishÅ andra sidan har vi ju redan diskuterat den väldigt många gånger i detta forum, och vi är väldigt duktiga att prata.
However, on the other hand, there have, in fact, already been very many such debates here, and we are very good at talking.
SwedishEmellertid har vi på EU-nivå ovanan att vara bra att prata och dåliga att handla när det gäller att stödja små företag.
But we do have this habit at European level of being strong on rhetoric and weak on actions in support of small business.
SwedishVi vet alla att vi är mycket bra att prata om det, och vi är lika dåliga på att göra något konkret för att ta itu med problemet.
We all know that we are very good at talking about it and we are equally bad at doing anything material to address the problem.
Swedish. - (EN) I normala fall använder jag mig av mitt modersmål men eftersom jag ersätter Marian Harkin ska jag försöka att prata bruten engelska.
author. - Normally I use my own mother tongue but, as I am replacing Marian Harkin, I will try in broken English.
SwedishVi röstar emot dem alla en bloc eftersom vi slösar bort alltför mycket tid i detta parlament att prata om fiskare och deras framtid!
We are voting against all of them en bloc because we are wasting too much time in this Parliament talking about fishermen and their future!
SwedishJag träffade Bekim Syla från dokumentationscentrumet för romer och ashkali i Pristina, som hälsade oss med orden ”Vi har tröttnat att prata”.
I met Bekim Syla from the Roma and Ashkali Documentation Centre in Pristina, who received us with the words 'We are tired of talking'.
SwedishPrata på, käre vän.
SwedishJag tror faktiskt att vi fortfarande inte är vana vid att prata om logistik, varken EU-nivå eller i medlemsstaterna.
Commissioner, I believe, in fact, that we are still not used to talking about logistics, either at European level or in the Member States.
SwedishDet den här mamman -- och de 800 personer i världen som talar Koro -- förstår, är att för att bevara sitt språk, måste de prata med sina barn det.
What this mother -- and the 800 people who speak Koro in the world -- understands [is] that, to preserve this language, they need to speak it to the babies.
SwedishDet enda jag har rätt att göra, och det är å flera människors vägnar, är att hoppas att britterna under valkampanjen lyckas prata om Europa ett inte alltför negativt sätt.
The only thing I can do, and I am speaking for a good many people here, is to hope that they manage not to be too negative regarding Europe in the campaign.