svéd-angol fordítás erre a szóra: prövning

SV

"prövning" angol fordítás

EN
volume_up
prövning {hímn. és nőn.}

SV prövning
volume_up
{semlegesnem}

prövning (és: prov, test, skrivning, tenta)
I dag står även vi inför en prövning, nämligen ett prov på vår solidaritet.
Yet today we too are faced with a test, namely a test of our solidarity.
Det terroristiska hotet är en prövning för den europeiska konstruktionen.
The terrorist threat is a test for European integration.
Det här är en verklig prövning på hur pass seriösa ni är när det gäller subsidiaritetsprincipen.
This is the real test of how serious you are about the principles of subsidiarity.

Szinonimák (svédül) a(z) prövning szóra:

prövning

Példamondatok a(z) "prövning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKlimatförändringen är en prövning för många ekonomiska sektorer.
(PL) Mr President, climate change represents a challenge for many sectors of the economy.
SwedishDet måste därför finnas lämpliga garantier i mekanismerna för kollektiv prövning.
To this end, therefore, collective redress mechanisms must include appropriate safeguards.
SwedishJag hoppas att deras svåra prövning snart kommer att få ett positivt och lyckligt slut.
I hope that their ordeal will soon have a relieving and positive conclusion.
SwedishDen talar bara om en prövning före avstängning - inte om en domstolsprövning.
It merely refers to a review prior to exclusion - not a judicial review.
SwedishNär det gäller detta är jag besviken över att vi inte valde kollektiv prövning.
On this point, I am disappointed that we neglected collective redress.
SwedishDetta är avgörande för att allas tillgång till rättslig prövning ska bli verklighet.
We all want European consumers to have access to quality legal services.
SwedishSammanfattningsvis tackar jag parlamentet för dess noggranna prövning av detta dokument.
In conclusion, I thank Parliament for its careful scrutiny of this document.
SwedishKan minister Dati försäkra mig om att alla har rätt till en förnyad prövning?
Can Minister Dati assure me that everyone has the right to a retrial?
SwedishLåt mig börja med att kommentera förslaget till direktiv om tillgång till rättslig prövning.
Let me begin by commenting firstly on the proposed directive on access to justice.
SwedishAtt bosätta sig i ett av unionens länder innebär alltid en prövning.
The act of settling down in an EU country still represents a real obstacle course.
SwedishFöredraganden har betonat prövning och märkning av GMO i fodertillsatsen.
The rapporteur places the emphasis on the testing and labelling of GMOs in feed additives.
SwedishDetta är avgörande för att allas tillgång till rättslig prövning ska bli verklighet.
That is essential if access to justice for all is to be a reality.
SwedishDet gjordes i avvaktan på en förnyad prövning, men den prövningen är högst bisarr.
That was done pending a review, but that review is most bizarre.
SwedishDet är just detta som en enskild prövning syftar till att klargöra och att säkerställa.
That is exactly what an individual review aims to clarify and ensure.
SwedishVi är alla medvetna om vilken prövning det är för deras familjer och för deras närmaste.
We are all aware of what an ordeal it is for their families and for those closest to them.
SwedishLåt mig börja med att kommentera förslaget till direktiv om tillgång till rättslig prövning.
I think that we should be given the opportunity to do this again tomorrow.
SwedishVardagen i Tjetjenien är fortfarande en prövning för civilbefolkningen.
Daily life in Chechnya is still an ordeal for the civilian population.
SwedishI denna ofattbara prövning måste detta folk kunna räkna med vår förbehållslösa solidaritet.
In this unimaginable ordeal, they must be able to count upon our unqualified solidarity.
SwedishDirektivet om tillgång till rättslig prövning är problematiskt på många sätt.
The Directive on access to justice is problematic in many ways.
SwedishInstitutionerna bör med andra ord ta upp den här frågan till förnyad och fördjupad prövning.
The institutions must therefore give some serious thought to this issue.