svéd-angol fordítás erre a szóra: prägel

SV

"prägel" angol fordítás

volume_up
prägel {hímn. és nőn.}

SV prägel
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

prägel (és: sort, slag, frimärke, kännetecken)
Benita Ferrero-Waldner har satt sin prägel på det meddelandet.
This communication bears the stamp of Commissioner Ferrero-Waldner.
På alla dessa punkter bär den modernisering som EU har genomgått parlamentets prägel.
On all these points, the modernisation of Europe that has been undertaken bears Parliament's stamp.
Och detta betänkande, med hans prägel och underskrift, ger trovärdighet åt Europaparlamentet.
This report, which bears his stamp and his signature, increases the credibility of the European Parliament.
Man kan nog ibland få det intrycket att en stor del av kommissionens text bär lobbyisternas prägel.
It is already easy to get the impression that a large part of the Commission's text bears the hallmarks of lobbyists.
Utan konstruktivt samarbete från alla hade EU inte kunnat sätta en så tydlig prägel på det avtal som uppnåddes i Cancún.
This would not have been possible without constructive cooperation on everyone's part and if the European Union had not been able to imprint such a clear hallmark on the agreement reached in Cancún.
Jag vill tacka föredraganden och är glad att betänkandet bär en omisskännlig socialistisk, socialdemokratisk prägel.
(DE) Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank the rapporteur and I am pleased that the report bears unmistakably socialist, social democratic hallmarks.
Man kan nog ibland få det intrycket att en stor del av kommissionens text bär lobbyisternas prägel.
It is already easy to get the impression that a large part of the Commission's text bears the hallmarks of lobbyists.
prägel (és: jord, karaktär, form, modell)
volume_up
mold {fn} [Am.]
prägel (és: karaktär, läggning)
volume_up
mould {fn} [GB] [átv.]
prägel (és: aning, kontakt, beröring, drag)
prägel (és: förändring, attack, nummer, tjänst)

2. "på mynt"

prägel (és: sort, slag, frimärke, kännetecken)
Benita Ferrero-Waldner har satt sin prägel på det meddelandet.
This communication bears the stamp of Commissioner Ferrero-Waldner.
På alla dessa punkter bär den modernisering som EU har genomgått parlamentets prägel.
On all these points, the modernisation of Europe that has been undertaken bears Parliament's stamp.
Och detta betänkande, med hans prägel och underskrift, ger trovärdighet åt Europaparlamentet.
This report, which bears his stamp and his signature, increases the credibility of the European Parliament.

Szinonimák (svédül) a(z) prägel szóra:

prägel

Példamondatok a(z) "prägel" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSarajevo har, trots upprepade konflikter, behållit sin mångkulturella prägel.
In the face of repeated conflicts, Sarajevo has retained its multicultural spirit.
SwedishDenna kompromiss bär parlamentets prägel.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, this compromise bears Parliament's imprint.
SwedishMitt första påpekande: Det förfarande som föreslås har typiskt fördemokratisk prägel.
First, the procedure proposed here is distinguished by pre-democratic conceptions.
Swedish(HU) Donau har satt sin prägel på tillvaron och historian i centrala och sydöstra Europa.
(HU) The Danube shapes life and history in Central and South-Eastern Europe.
SwedishDet är nödvändigt att stärka doktorandstudierna och ge dem en europeisk prägel.
These studies must, in fact, be consolidated and 'europeanised '.
SwedishDet är nödvändigt att stärka doktorandstudierna och ge dem en europeisk prägel.
These studies must, in fact, be consolidated and 'europeanised'.
SwedishFru kommissionär, detta förslag till budget för 2005 har från början en särskild prägel.
Commissioner, this draft 2005 budget is characterised from the outset by a special feature.
SwedishDet kan därför tryggt sägas att Europaparlamentet redan har satt sin prägel på texten.
It is, therefore, safe to say that the European Parliament has already made its mark on the text.
SwedishAtt ge valkampanjen en personlig prägel, det är också att politisera den.
Personalizing the electoral campaign also means politicizing it.
SwedishDet förstärker EU:s reaktionära prägel och militarisering.
It strengthens the reactionary character and militarisation of the European Union.
SwedishVårt samarbete har varit konstruktivt och burit en trevlig och öppen prägel.
Before I finish, I would like to make a few comments on the finer points resolved in the negotiations.
SwedishVårt samarbete har varit konstruktivt och burit en trevlig och öppen prägel.
I think that our cooperation has been constructive and has proceeded in a pleasant and open atmosphere.
SwedishSamtidigt får Europa inte riskera sin tydligt tvärkulturella prägel eller äventyra mångfalden.
At the same time, Europe must not put its distinct cross-cultural nature at risk or endanger diversity.
SwedishDet kan därför tryggt sägas att Europaparlamentet redan har satt sin prägel på texten.
Non-discriminatory and transparent conditions for access to the grid are essential if competition is to develop.
SwedishDet är oundvikligt att varje premiärminister sätter sin egen personliga prägel på vad som uppnås vid toppmötena.
Inevitably each Prime Minister puts his own spin on what summits achieve.
SwedishÖsterrike sätter slutligen sin prägel på detta program, vilket jag har väntat på i sex månader.
Austria is finally leaving its mark on this programme, something which I have waited for for six months.
SwedishDet gläder oss att miljöbetänkandet har en grön prägel, särskilt när det gäller nanoteknik.
We are pleased that the environmental report bears a green handprint, especially when it comes to nanotechnology.
SwedishUtvecklingsländerna har verkligen skördat rejäla framgångar och satt sin prägel på förhandlingarna.
Indeed, the developing countries have made huge progress and have made their mark during the negotiations.
SwedishNär det gäller Europa menar jag att tiden nu är inne för oss att sätta vår prägel på händelseutvecklingen.
In the case of Europe, I believe that this is the moment for it to make its mark on the course of events.
SwedishDet är en möjlighet för oss att inte bara sätta vår prägel på denna fråga, utan också att uppmana till åtgärder.
It is an opportunity for us not only to give a profile to this subject but also to call for action.