svéd-angol fordítás erre a szóra: politik

SV

"politik" angol fordítás

volume_up
politik {hímn. és nőn.}
SV

politik {hím és nőnemű}

volume_up
Men all amerikansk politik behöver inte automatiskt bli europeisk politik.
But every American policy does not automatically have to become European policy.
En monetär politik kräver väl samordnad och intelligent ekonomisk politik.
A monetary policy requires a coordinated and intelligent economic policy.
En samordnad ekonomisk politik i unionen kan inte betyda samma ekonomiska politik.
A coordinated economic policy in the Union cannot mean the same economic policy.
Politik, och i synnerhet EU-politik, är emellertid kompromissernas konst.
However, politics, and especially European politics, is the art of compromise.
Den har åstadkommits genom politik, inte ekonomi, och måste därför lösas genom politik.
It is a product of politics, not economics; it can be addressed by politics.
Ja, det handlar om politik, Nord Streams politik och dess ägares, de styrande i Kreml.
Yes, it is all politics: the politics of Nord Stream and its owner, the Kremlin.

Szinonimák (svédül) a(z) politik szóra:

politik

Példamondatok a(z) "politik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishOm vi vill ha kvar våra europeiska värderingar måste vi modernisera vår politik.
If we want to retain our European values, then we have to modernise our policies.
SwedishLika stor betydelse har den tredje prioriteringen som handlar om intern politik.
No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
SwedishDärmed behöver vi varken Willy Meyers, Gerard Battens eller Louis Bontes politik.
If we have this we will not need the policies of Messrs Meyer, Batten or Bontes.
SwedishDetta är den nya tanke som måste prägla medlemsstaternas politik på detta område.
This new concept should also inform corresponding policies in the Member States.
SwedishDet finns emellertid också offentliga sändare som bedriver politik, herr Kuhne!
But there are also public broadcasters who push their political views, Mr Kuhne!
SwedishVi behöver politik som även främjar tillväxt, med andra ord ansvarsfull politik.
We need policies that also promote growth, in other words responsible policies.
SwedishDetta gäller särskilt den politik som är inriktad på förnyad ekonomisk dynamik.
This is particularly true of those policies aimed at renewed economic dynamism.
SwedishEU måste stå starkt och möta detta internationella problem med en stabil politik.
Europe must stand and confront this international problem with stable policies.
SwedishKvinnorna skall involveras i alla led av utvecklingssamarbetet och i all politik.
Women must be brought in at all stages of development work and in all policies.
SwedishEn bättre samordning av vår ekonomiska politik är själva kärnpunkten i Europa 2020.
Better coordination of our economic policies is the centre-piece of Europe 2020.
SwedishSedan har jag en särskild synpunkt på utgiftsområde 4 och vår externa politik.
Secondly, I have a specific comment on category 4 and on our external policies.
SwedishNär det gäller utgiftsområde III, nämligen inre politik, är vi verkligen oroade.
When it comes to Category 3, internal policies, we are quite frankly unhappy.
SwedishVi har på något sätt nöjt oss med att åstadkomma detta inom vår bilaterala politik.
To some extent, we made do with our bilateral policies in order to achieve this.
SwedishDet är lätt att stå här i parlamentet och efterlysa en samordnad ekonomisk politik.
It is easy, within Parliament, to call for the coordination of economic policies.
SwedishVi måste se till att vår politik hjälper människor stanna i sina egna länder.
We should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
SwedishÅtstramningarna måste därför åtföljas av tillväxtfrämjande politik och åtgärder.
Austerity must therefore be accompanied by pro-growth policies and measures.
SwedishOm den politik som målas upp ska vara trovärdig måste vi låta ord följas av handling.
If the policies described are to be credible, we need to match actions to words.
SwedishVi kommer aldrig att stödja den politik som bedrivs av Alexander Lukasjenko.
We shall never support the policies that are practised by Alexander Lukashenko.
SwedishStatlig politik måste uppmuntra till genomförandet av lika rättigheter och lika lön.
State policies must encourage the implementation of equal rights and equal pay.
SwedishNär vi får in mindre skattepengar hindras vi att genomföra vår politik fullt ut.
Lower budget revenues prevent us from implementing our policies to their full extent.