svéd-angol fordítás erre a szóra: planhalva

SV

"planhalva" angol fordítás

volume_up
planhalva {hímn. és nőn.}

SV planhalva
volume_up
{hím és nőnemű}

1. sportok

planhalva
planhalva
Ni, kollega Swoboda, sade att bollen nu helt och hållet ligger på Turkiets planhalva.
Mr Swoboda, you said that the ball is now well and truly in the Turkish half of the pitch.

Példamondatok a(z) "planhalva" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSå bollen är på vår planhalva igen och framför allt kanske på rådets planhalva.
So the ball is back in our court and above all perhaps in the Council's.
SwedishNi gjorde rätt i att erkänna att bollen ligger på kommissionens planhalva.
Commissioner, you were right to acknowledge that the ball is in the Commission’ s court.
SwedishNi gjorde rätt i att erkänna att bollen ligger på kommissionens planhalva.
Commissioner, you were right to acknowledge that the ball is in the Commission’s court.
SwedishBollen ligger på medlemsstaternas planhalva. Det är där som betydande framsteg måste göras.
The ball is in the court of the Member States; that is where significant progress has to be made.
SwedishBollen är på din planhalva och det är din tur att agera.
The ball is now in your court and it is your turn to take action.
SwedishVi har inriktat oss på det irländska ordförandeskapet eftersom bollen för närvarande befinner sig på deras planhalva.
We have focused on the Irish presidency because the ball is currently in its court.
SwedishBollen, som vi säger i Spanien, ligger på ministrarnas planhalva och jag hoppas att de fattar ett positivt beslut.
The ball is in the Ministers' court and we hope that they decide that there is that will.
SwedishBollen, som vi säger i Spanien, ligger på ministrarnas planhalva och jag hoppas att de fattar ett positivt beslut.
The ball is in the Ministers ' court and we hope that they decide that there is that will.
SwedishDet är nu upp till Turkiet; bollen ligger på deras planhalva.
It is now up to Turkey; the ball is in their court.
SwedishVad som nytt är att en rådgivare som rådet konsulterat har lagt tillbaka bollen på medlemsstaternas planhalva.
What new is that an advisor consulted by the Council has put the ball back in the Member States’ court.
SwedishBollen är nu på rådets planhalva. Vi i parlamentet har utfört vår uppgift och vi har utfört den mycket väl.
The ball is now in the Council's court; we in Parliament have performed our task and performed it very well.
SwedishNu ligger bollen på den iranska regeringens planhalva.
The ball is now in the Iranian Government’s court.
SwedishVad som nytt är att en rådgivare som rådet konsulterat har lagt tillbaka bollen på medlemsstaternas planhalva.
Without solidarity and unanimity in tackling those who threaten the rule of law, we would not achieve our goals.
SwedishBollen ligger helt klart på Turkiets planhalva.
Quite clearly, the ball is in the Turkish court.
SwedishBollen ligger, som man säger, på Minsks planhalva.
The ball, as they say, is in Minsk's court.
SwedishDen är nu på ministrarnas planhalva, hos dem som alltid säger att vi måste förbättra vår kontakt med EU-medborgarna.
It is now in the court of the ministers who constantly tell us that we must get more in touch with EU citizens.
SwedishBollen ligger nu på er planhalva.
The ball, Mr Barroso, is now in your court.
SwedishBollen ligger helt klart på Kroatiens planhalva.
The ball is clearly in Croatia's court.
SwedishJag stöder ekonomisk samordning, men alla som spelar på samma planhalva måste spela enligt samma ekonomiska regler.
I support economic coordination, but everybody playing in the same pitch must play according to the same economic rules.
SwedishBollen ligger nu på rådets planhalva.
The ball is now in the Council's court.