svéd-angol fordítás erre a szóra: planeras att

SV

"planeras att" angol fordítás

Példamondatok a(z) "planeras att".

Hasonló fordítások a(z) "planeras att" szóra angolul

att kötőszó
att járulékszó
English
ätt főnév

Példamondatok a(z) "planeras att" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEtt förberedande möte planeras att hållas i Kairo om några dagar, den 19 november.
A preparatory meeting is due to take place in Cairo in a few days’ time, on 19 November.
SwedishEtt förberedande möte planeras att hållas i Kairo om några dagar, den 19 november.
A preparatory meeting is due to take place in Cairo in a few days’ time, on 19 November.
SwedishDet planeras att litas skall bindas till euron under andra hälften av 2001.
There are plans to peg the litas to the euro in the second half of 2001.
SwedishUnder dessa förhållanden planeras ett val för att understödja det nya irakiska parlamentet.
Under these conditions elections are being planned to promote the new Iraqi parliament.
SwedishDen rapport som planeras till september kommer att redogöra för hur ärendet fortskrider.
The report scheduled for September will outline the state of progress.
SwedishVår diskussion om strategin för nästa år planeras att äga rum den 20 mars.
Our debate on the strategy for next year is planned for 20 March.
SwedishPå tal om genomförandeperioden för förordningen planeras den att bli obefogat lång.
Speaking of the implementation period for the Regulation, it is projected to be unjustifiably long.
SwedishDen översyn som planeras 2013 kommer att göra det möjligt att bedöma om dessa åtgärder har vidtagits.
The review planned for 2013 will allow us to judge if these steps have been taken.
SwedishOm några månader kommer valen att börja planeras och valkampanjerna kommer att inledas.
In a few months' time they will be planning elections and the start of election campaigns there.
SwedishOm några månader kommer valen att börja planeras och valkampanjerna kommer att inledas.
In a few months ' time they will be planning elections and the start of election campaigns there.
SwedishInget planeras till exempel för att kapa de kända demokratiska underskotten.
There are no prospects, for example, for filling in the democratic deficits that we are all aware of.
SwedishOmkring åtta forskare och doktorander planeras att anställs.
About eight researchers and postgraduate students are planned to hiring.
SwedishDet planeras även åtgärder för att öka kunskapen om katastroferna.
Actions are also under way to improve our knowledge of disasters.
SwedishDet är självklart att denna omstrukturering kan planeras och att den kan genomföras på många olika sätt.
What is certain is that this restructuring can be predicted and effected in many ways.
SwedishFem olika lagförslag planeras från kommissionen för att genomföra det gemensamma momssystemet.
There are plans for five different draft laws from the Commission in order to implement this common VAT system.
SwedishVilka åtgärder planeras för att uppnå de här målen?
What are the measures proposed for achieving those objectives?
SwedishDet planeras att unionen skall analysera dessa ståndpunkter och förbereda sin reaktion under det första halvåret 1999.
The Union will analyse these positions and prepare its response in the first half of 1999.
SwedishDet är sant att det planeras en höjning, men den kommer egentligen inte att bli märkbar förrän efter 2009.
It is true that an increase is planned, but it will not really make its presence felt until after 2009.
SwedishVilka gränsöverskridande infrastrukturer planeras för att ge integrationen i området ett uppsving?
What provision has been made for transborder infrastructures with a view to promoting the integration of the area?
SwedishLikaså kräver föredraganden att tiderna för sammanträdena borde planeras bättre för att undvika överlappande sammanträden.
Likewise, the rapporteur is calling for improved planning of meetings to avoid overlapping.

Más szótárak

Swedish
  • planeras att

Még ennél is több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.