svéd-angol fordítás erre a szóra: planerad till

SV

"planerad till" angol fordítás

Példamondatok a(z) "planerad till".

Hasonló fordítások a(z) "planerad till" szóra angolul

planerad melléknév
planerad ige
English
till melléknév
English
till határozószó
English
till prepozíció
till névmás
English
...till névmás
English

Példamondatok a(z) "planerad till" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet var en stor överraskning att omröstningen var planerad till kl. 12.00.
After all, it came as a complete surprise that the vote was planned for 12.00 p.m.
SwedishOmröstningen var planerad till kl. 11.00 och vi har försökt att börja i tid.
The vote was scheduled for 11.00 and we have tried to start on time.
SwedishDet var en stor överraskning att omröstningen var planerad till kl.
After all, it came as a complete surprise that the vote was planned for 12.00 p. m.
SwedishDen första punkten på föredragningslistan är planerad att pågå fram till kl. 16.30.
This first item on the agenda is scheduled to last until 4.30 p.m.
SwedishNi har helt rätt: Debatten var faktiskt planerad till den tid ni uppger.
You are absolutely right; the debate was indeed scheduled for the time that you indicated.
SwedishFru Lulling, jag har precis informerats om att en diskussion om rosévinerna är planerad till maj.
Mrs Lulling, I have just been informed that rosé wine is scheduled to be discussed in May.
SwedishJag tror att den ursprungligen var planerad till i morgon kl. 12.00.
It was however initially scheduled, I thought, for noon tomorrow.
SwedishJag tror att den ursprungligen var planerad till i morgon kl.
It was however initially scheduled, I thought, for noon tomorrow.
SwedishFörra månaden hade vi vår 18: e förhandlingsrunda och nästa är planerad till den 10 och 11 juni.
Last month we had our 18th round of negotiations and a further round is planned for 10 and 11 June.
SwedishDen är planerad till juni och det datum jag har fått för det planerade igångsättandet av Mochovce är juli.
It is due in June, and the date that I have for the proposed start-up of Mochovce is July.
SwedishNaturligtvis inte nu, men nästa runda är planerad till 2007.
Not this one, of course, but the next round planned for 2007.
SwedishOmröstningen är planerad till tidigt i morgon.
Mr Swoboda, the vote is scheduled for tomorrow morning.
SwedishVi ställer oss inte heller positiva till att skjuta upp den utvärderingsrapport som är planerad till slutet av år 2002.
Nor are we in favour of not drafting the report that is planned for the end of 2002.
SwedishFolkomröstningen är planerad till den 9 januari nästa år.
The referendum is scheduled to take place on 9 January next.
SwedishOm jag inte har missat någon nyckelpoäng anser jag inte att det finns något alternativ till planerad laglig migration.
Unless I have missed a key point, I do not believe there is an alternative to planned legal migration.
SwedishDetta kräver en anpassning av EU-ekonomin, och en särskild debatt om den frågan är planerad till i dag.
This calls for an adjustment of the European economy, and a special debate to address this issue is planned for today.
SwedishEn andra konferens är planerad till nästa månad.
A second conference is scheduled for next month.
SwedishOmröstningen är planerad till i morgon.
The vote is scheduled to take place tomorrow.
SwedishOmröstningen var planerad till på tisdag.
SwedishDessa expertgrupper kan bland annat komma att ta upp dessa två frågor när de lägger fram sin första rapport planerad till april 2004.
Those experts groups may raise these two issues, among others, upon the first report scheduled for April 2004.

Más szótárak

Swedish
  • planerad till

Még több fordítás a bab.la angol-magyar szótárban.