svéd-angol fordítás erre a szóra: planera inför

SV

"planera inför" angol fordítás

Példamondatok a(z) "planera inför".

Példamondatok a(z) "planera inför" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta innebär givetvis också att det är svårt att planera inför framtiden.
Of course, this makes it difficult to develop plans for the future too.
SwedishJordbrukare behöver ha säkerheten att kunna planera inför framtiden.
Others make unnecessary specifications which are already included in more general concepts.
SwedishEn avveckling på tio år gör industrin rättvisa så att den har en klar och säker framtid att planera inför.
A ten-year phase-out is fair on the industry with a clear and certain future to plan for.
SwedishJordbrukare behöver ha säkerheten att kunna planera inför framtiden.
Farmers need the security to plan ahead.
SwedishJordbrukspolitikens struktur med två pelare fortsätter att gälla för att underlätta för våra jordbrukare att planera inför nästa period.
The two-pillar structure of the CAP is to remain so as to create certainty of planning for our farmers for this next period.
SwedishJag är helt positivt inställd till att planera ordentligt inför utvidgningen eftersom erfarenheterna visat att det behövs en lång inledningsperiod för utbildningen av tolkar och översättare.
I strongly favour planning properly for enlargement because experience has shown that there is a long lead-in time for the training of interpreters and translators.
SwedishAlla EU-institutioner borde hädanefter sörja för att våra budgetar syftar till att hjälpa enskilda personer och företag att klara den ekonomiska krisen och planera inför återhämtningen.
All the institutions of the EU should, in the future, make sure our budgets are aimed at helping individuals and businesses come through difficult economic times and to plan for the recovery.
SwedishTill sist, det som gör mig besviken i detta betänkande är att det inte kraftfullt inriktas på nödvändigheten att planera och förbereda inför framtiden, särskilt med hänsyn till den utvidgade unionen.
Finally, what I find disappointing about this report is that it does not focus strongly on the need to plan and prepare for the future, especially in relation to the enlarged Union.

Más szótárak

Swedish
  • planera inför

Még több a angol-magyar szótárban.