svéd-angol fordítás erre a szóra: planer på

SV

"planer på" angol fordítás

Példamondatok a(z) "planer på".

Hasonló fordítások a(z) "planer på" szóra angolul

melléknév
English
határozószó
English
prepozíció

Példamondatok a(z) "planer på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishHar kommissionen några planer andra program av det här slaget i framtiden?
Does the Commission have plans for other programmes of this type in the future?
SwedishFörst måste han avstå från sina planer att utveckla kemiska och biologiska vapen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
SwedishDe pågående omstruktureringarna och fusionerna innebär nya planer uppsägningar.
The ongoing restructuring processes and mergers involve new redundancy plans.
SwedishHar kommissionen några planer att se över reglerna kring brandsäkerhet för möbler?
Is the Commission planning to revise the fire safety regulations for furniture?
SwedishDet finns planer att förlägga en undervattenskabel för el mellan Norge och Tyskland.
There are plans to lay an undersea electricity cable between Norway and Germany.
SwedishHar ni några planer att ytterligare öka konkurrensen inom roamingsektorn?
Do you have any plans to further stimulate competition in the roaming sector?
SwedishNu har era planer tråkigt nog stött patrull i form av det irländska folkets vilja.
Alas, your plans have hit a snag in the form of the will of the Irish people.
SwedishVi har sett en massa handlingsplaner och planer reformer under de senaste fyra åren.
We have seen a host of action plans and plans for reform over the last four years.
SwedishEn samordning av dessa planer EU-nivå skulle garantera deras effektivitet.
Coordinating these plans at EU level would ensure that they are effective.
SwedishVilka planer har kommissionen att införa miljömärkning av ”hållbar” palmolja?
What plans does the Commission have to introduce eco labelling of 'sustainable' palm oils?
SwedishDen innehöll en massa förslag planer, men väldigt lite konkreta åtgärder.
There were plans, plans and plans being proposed but precious little by way of action.
SwedishHar kommissionen några planer att införa någon eller några av dessa reformer?
Does the Commission have any plans to introduce any of those reforms?
SwedishDet finns inga planer att dra tillbaka detta förslag; det är mycket viktigt.
There is no intention to withdraw this proposal; it is very important.
SwedishFöljaktligen ser man vid åtskilliga tillfällen att vi utarbetar planer papperet.
Consequently, on numerous occasions you see that we make plans on paper.
SwedishHar kommissionen några planer att undersöka det förslagna biljettförsäljningssystemet?
Does the Commission have plans to investigate the proposed ticket sales operation?
SwedishDet franska ordförandeskapets planer det militära området har nu blivit uppenbara.
It has now become evident what the French Presidency plans to do in the military realm.
Swedish(LT) Denna sommar tillkännagav Tyskland sina planer att öka livsmedelspriserna.
(LT) This summer Germany announced its plans to increase food prices.
SwedishFinns det planer att även tillhandahålla sådana tjänster till brottsoffer?
Are there similar plans to provide such services to victims of crimes?
SwedishKommissionen har inga planer att lägga fram förslag om företagsbeskattning.
The Commission has no plans to make proposals on corporate tax rates.
SwedishFör närvarande ser jag alltför få planer det här området, men vi måste driva detta vidare.
At the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.

Más szótárak

Swedish
  • planer på

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.